Menighetsdeling i Oslo-området i 2013

Oslo katolske bispedømme sendte 12. november 2012 inn en planskisse til reguleringsplan for tomten på Mortensrud gård med tanke på kirke og menighets­senter. Samtidig er bispedømmet nå i dialog med Den norske kirke med tanke på langtids­leie av Bretvedt kirke i Grorud­dalen. I skrivende stund er sistnevnte ikke avklart, men bispedømmet ønsker allerede nå å gå ut med en høring til katolikker i Oslo-området slik at en eventuell menighets­deling vil kunne komme fort på plass og bli så hensikts­messig som mulig. Vi har derfor bedt f. Claes Tande om å skissere problem­stillingene og håper så mange som mulig vil ta seg tid til å sende inn kommentarer.
Oslo katolske bispedømme


Oppegård
De områdene vi ønsker innspill om, er i rødt.
Bakgrunn: Usikre områder utenbys

Appell til Oslo-områdets katolikker:

Hvor skal de nye menighetsgrenser gå?

Av f. Claes Tande

(Klikk på kartene for større versjoner)

Om ikke så lenge blir det sannsynligvis opprettet nye katolske menigheter på Mortensrud (sørøstre Oslo) og  i Groruddalen/ nordvestre Oslo. Rundt en fjerdedel av Norges katolikker berøres. Tiden for flere menigheter i Oslo er forlengst inne.

I 1890 var antallet katolikker i St. Olav menighet i Oslo begynt å nærme seg svimlende 500 sjeler, så den nybakte apostoliske prefekten for Norge, luxemburgeren Johannes Olaf Fallize, utskilte en ny menighet, St. Hallvard på Østkanten. Den omfattet da 140 katolikker. Siden er disse to Oslo-menighetene blitt delt en rekke ganger, men alle avleggerne har vært utenbys. I selve Oslo er det fremdeles bare de to. Grensen mellom dem har de siste generasjoner vært Trondheimsveien, og helt i sør så langs Akerselven ut til Oslofjorden.  De få øvrige kirker og kapeller i Oslo (f.eks. St. Dominikus, Lunden, Kristus Konge på Grefsen) har ikke egne menigheter.

Etter hvert har antall katolikker i Oslo-menighetene vokst til over 33.000 registrerte pluss flere tusen uregistrerte. Opprettelsen av flere menigheter er derfor ingen vanskelig beslutning. Men beslutningsgrunnlaget for den nøyaktige grensedragningen må være best mulig. I grove trekk gir de nye menighetenes grenser seg av seg selv. Men det er også en rekke områder som er «på vippen», altså der det ikke er så opplagt hva som er deres mest tjenlige tilhørighet.

Oslo Katolske Bispedømme ber derfor om innspill fra berørte (folk som bor i områdene) og fra folk med kvalifiserte synspunkter (f. eks. folk som har bodd i områdene, eller som har god greie på byplanlegging og kommunikasjonsmidler).

Klikk på kartene oppe til høyre for å se detaljene. De områdene vi ønsker innspill om er markert med rød farge. Andre nyttige nettsteder er postnummerkart og Ruters reiseplanlegger (kollektivtrafikkruter og tider).

For utfyllende opplysninger og detaljer kan du lese om situasjonen frem til i dag og finne litt historikk og flere kart. Dette kommer i tillegg til den artikkelen som står i St. Olav 1/2013. Der kunne ikke alt få plass.

BredtvetSpørsmål om Groruddalens menighet

Omtrent hele det området som vanligvis kalles Groruddalen vil sogne til en katolsk menighet som kan få sitt sentrum i Bredtvet kirke (Bredtvetveien 12 – skriv gjerne inn på bilens navigasjonssystem og ta en tur). Sjekk kommunikasjonene, og les utfyllende opplysninger.

 1. Til Groruddalen eller til St. Olav? 
  Vi er usikre på områdene Disen og Tonsen (postnumrene 0587, 0588).
 2. Groruddalen eller St. Hallvard? 
  Vi er usikre på områdene Refstad ved Sinsen, Løren og Økern (postnumrene 0586, 0585 og 0580), og på områdene Haugerud og Trosterud (postnumrene 0673–74 og 0675–76).
 3. Groruddalen eller St. Magnus (dvs. Lillestrøm i Akershus)? 
  Det gjelder Nittedal kommune i Akershus fylke, som for tiden er i St. Olav menighet. Dette kan ikke opprettholdes. Avstanden til Lillestrøm er omtrent den samme som til Groruddalen. Her må man tenke på kommunikasjonsmidler, veistandard, skolerute (betyr noe for planlegging av religionsundervisning) og slikt.

MortensrudSpørsmål om Mortensrud

Denne menigheten vil omfatte i hvert fall storpartene av Follo-kommunene sør for Oslo, og områder som Holmlia, Ljan, Hauketo, Prinsdal, Søndre Nordstrand, Bjørndal, Klemetsrud, Lofsrud, Mortensrud og Leirskallen. Men litt lenger nord i Oslo er det ikke så lett å trekke grensen; terreng, kommunikasjoner og bomring gjør at ingen løsning er selvinnlysende. Derfor er det særlig viktig at folk i området melder fra om sine preferanser. Se også utfyllende opplysninger.

 1. Mortensrud eller St. Hallvard? 
  Vi er usikre på områdene Nordstrand, Nordstrandshøgda (med St. Elisabethsøstrenes hjem), Ljabru, Munkerud,  Nordseter, Lambertseter, Bergkrystallen, Abildsø, Langerud, Skullerud, Rogerud, Rustad, Bøler, Ulsrud og Oppsal. Dette er et ganske bredt belte med godt over 1000 katolikker.  Postnumre i området: 0685–0694, 1150–1170, 1187–1189.
 2. Mortensrud eller St. Magnus? 
  Enebakk kommune tilhører så langt St. Hallvard. Dette kan ikke opprettholdes. Men der har befolkningsutviklingen skapt to større befolkningstyngdepunkter som trekker i hver sin retning. 1914 Ytre Enebakk trekker entydig mot Mortensrud. Så spørsmålet gjelder postnumrene 1911 Flateby og 1912 Enebakk.
 3. Mortensrud eller St. Olav? 
  Det gjelder Nesodden kommune i Akershus fylke, som for tiden er i St. Hallvard. Dette kan ikke opprettholdes. Nesodden er en halvøy, og med privatbil er det langt, litt kronglete, men mulig å kjøre til Mortensrud. Men folk flest på Nesodden orienterer seg mot Oslo og tar den raske fergeforbindelsen over til Oslo Rådhus (ikke langt fra St. Olav), og bussrutene på Nesodden er nesten alle orientert mot denne fergeforbindelsen. Ifølge «Ruter» er den klart raskeste kollektivforbindelse fra Nesoddtangen til Mortensrud med denne fergen og så med T-bane fra Nationalteateret (altså gjennom både St. Olavs og St. Hallvards områder).

Spørsmål om Nedre Trondheimsveien

Siden 1890 har nedre del av Trondheimsveien (fra elven til det som nå er Sinsenkrysset) vært grensen mellom St. Olav og St. Hallvard. Dette har vist seg å være kronglete administrativt, for denne gaten er ikke en postnummergrense. Det er derfor tenkt å flytte grensen litt vestover, slik at områdene Sofienberg, Rodeløkka og Rosenhoff overføres til St. Hallvard. Hva mener de 380 berørte katolikker vest for Trondheimsveien på postnumrene 0558–0562 og 0564–0570 om dette? Se også utfyllende opplysninger.

Spørsmål om søndre del av Aurskog-Høland kommune

Til slutt, og litt løsrevet fra Oslo-spørsmålet, er det en plan om å benytte anledningen til å overføre de 46 katolikker på postnummer 1970 Hemnes fra menigheten i Lillestrøm til menigheten i Askim i Østfold. Dermed reduseres kirkeveien fra 43 til 32 km. Er det noen innvendinger?

Si din mening!

Send kommentarene innen 1. mars 2013 enten til Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo (merket «Menighetsdeling»), eller med e-post til menighetsdeling@okb.katolsk.no (emnefeltet kan gjerne innledes med postnummeret du bor på). Skriv adressen hvor du bor, hva du mener, og hvorfor – så grundig du vil.


Kontaktinformasjon til menighetene:

Registrerte katolikker (pr. 1, februar 2013):

Menighet

Før endringer

Etter endringer

St. Olav

13 114

10 10011 100

St. Hallvard

20 797

7 3008 200

St. Magnus

5 355

5 3006 100

Groruddalen

 

7 8008 800

Mortensrud

 

5 700–7 500

av Mats Tande publisert 30.01.2013, sist endret 07.07.2014 - 19:59