Den hellige Josef av Alaverdi (d. ~590)

Minnedag: 15. september

En av De tretten hellige syriske fedre

Den hellige Josef (Yoseb, Ioseb, Amba), også kalt Josef Abibos, var en av De tretten hellige syriske fedre, grunnleggerne av Georgias klostervesen. De kom til Georgia på 500-tallet etter anmodning fra den georgiske kongen Parsman VI (542-57) og katolikos Evlavius (Eulabius) (552-60). De slo seg ned på fjellet Sedaseni overfor byen Mtskheta, hvor de grunnla et kloster. Derfra sendte deres leder, den hellige Johannes av Sedaseni, dem ut til ulike deler av Georgia.

Med sin lærers velsignelse forkynte Josef Kristi evangelium i hele regionen Kartli i det østlige Georgia før han slo seg ned i landsbyen Alaverdi i ødemarken der. Ifølge tradisjonen bar han alltid med seg et kors som var laget av Frelserens livgivende kors. På denne tiden var området rundt Alaverdi øde og ufruktbart. En dag sendte Herren en hedensk adelsmann for å jakte i dalen hvor den fromme eremitten bodde blant de ville dyrene. Da adelsmannen så Josef, skjønte han straks at det sto en hellig mann foran ham. Han bøyde seg for ham, kysset ham og spurte ham ydmykt hva som hadde ført ham til dette forlatte stedet.

Med Guds hjelp vakte Josef i adelsmannen en guddommelig kjærlighet og en uslokkelig lengsel etter sannheten. Adelsmannen avla et løfte om å bygge en kirke i villmarken i Alaverdi, og han la grunnlaget for klosteret Alaverdi med det løftet. Josef var full av glede over fullføringen av dette Gud-behagende verket. Snart begynte folk å høre historier om den hellige eldste som levde i Alaverdi. Flokker av troende samlet seg der for å se ham med sine egne øyne og høre ham forkynne. Som et resultat av hans utrettelige arbeid ble vantroen utryddet og Kirkens hellige tjenester fast etablert i regionen. mange av de troende ble så tiltrukket av Josefs hellige liv, grenseløse kjærlighet og mirakler at de forlot verden for å slutte seg til ham.

Gradvis vokste antallet eremitter, og en stor kommunitet ble dannet. Josef ble deres første abbed. Josef skrev en katekisme som gikk tapt på 1500-tallet, og som han brukte til å undervise den flokken som var betrodd ham. Da han nærmet seg slutten av livet, isolerte han seg i en liten celle i fullstendig stillhet.

De tretten syriske fedreFullstendig utslitt av et liv av Gud-behagende askese følte Josef at døden nærmet seg, så han forberedte seg på å stå foran Herren Gud. Han samlet sine disipler, velsignet dem, instruerte dem for siste gang, utpekte en ny abbed og gikk fredfullt til Herren. Det skjedde rundt 590. Med store hedersbevisninger gravla hans disipler ham i kirken for stormartyren georg i Alaverdi. På 800-tallet ble det på stedet for den gamle kirken reist den store katedralen i Alaverdi hvor han hviler på venstre side av alteret ved nordveggen under et gravdekke. -cover rests the body of Sainted Joseph. Hans relikvier æres fortsatt der og mange mirakler har senere skjedd ved hans grav.

I Georgia æres hver enkelt av de tretten munkene som helgener, og Josefs minnedag er 15. september. De har også en felles minnedag i den katolske og ortodokse kirke den 4. november som «Den iberiske (georgiske) Kirkens fedre», mens denne minnedagen feires den 7. mai i Georgia. Josef av Alaverdi kalles også Alaverdeli.

De tretten syriske fedre er den hellige Johannes av Sedaseni (Sedasneli) og hans tolv ledsagere, de hellige Abibus av Nekressi (Nekreseli), Antonius av Martkofi (Martkofeli), David av Garedsja (Garejeli), Isidor av Samtavisi (Samtavneli), Jesse av Tsilkani (Tsilkaneli), Josef av Alaverdi (Alaverdeli), Mikael av Ulumbo (Ulumboeli), Pyrrhus av Breti (Breteli), Shio av Mgvime (Mgvimeli), Stefan av Khirsa (Khirseli), Taddeus av Stepantsminda (Stepantsmindeli) og Zenon av Ikalto (Ikaltoeli).

Kilder: Benedictines, KIR, Patron Saints SQPN, Infocatho, ocafs.oca.org, holytrinityorthodox.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 4. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 04.10.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:04