Pave Benedikt XVIs kondolansetelegram til kardinal Emmanuel III Delly

 Se også:

Pave Benedikt XVI har den 13. mars sendt det følgende kondolansetelegram til kardinal Emmanuel III Delly, patriarken av Babylon for kaldeerne - i anledning erkebiskop Paulos Faraj Rahhos død:

Til Hans Eminense
Kardinal Emmanuel III Delly
Patriark av Babylon for kaldeerne

Informert om den kaldeiske erkebiskop av Mosul, msgr. Paulos Faraj Rahho, sin tragiske død etter den dramatiske kidnappingen den 29. februar, ønsker jeg å forsikre deg og Den kaldeiske kirke, samt hele den kristne familie, om min særskilte nærhet. Jeg fordømmer sterkt denne beklagelige og umenneskelige voldshandling som dypt krenker menneskets verdighet og grovt skader arbeidet for en broderlig sameksistens blant det elskede irakiske folk. Jeg forsikrer deg om mine lidelsesfulle bønner for den nidkjære presten som ble bortført etter å ha feiret korsveien. Jeg trygler Herren om å la hans barmhjertighet få denne tragiske hendelsen til å tjene til å bygge fred på Iraks plagede jord. Med den dypeste bedrøvelse gir jeg deg, min høyverdige bror, samt til alle gudviede og til alle troende, min apostoliske velsignelse.

Benedikt XVI

RV - Vatikanradioen (13. mars 2008)

av Webmaster publisert 13.03.2008, sist endret 13.03.2008 - 20:29