Rekviemmesse for erkebiskop Rahho i St. Olav domkirke mandag 17. mars

Erkebiskop Faraj Rahho av Mosul for kaldeerne RIP

 Se også:

Mandag den 17. mars kl. 18.00 feires det rekviemmesse i St. Olav domkirke for den irakiske erkebiskop Faraj Rahho av Mosul for kaldeerne, som ble funnet død den 13. mars etter å ha vært holdt som gissel siden 29. februar. Det er biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo som feirer messen. Etter messen er alle hjertelig velkommen til en samling i menighetssalen.

Oslo katolske bispedømme oppfordrer troende til å delta i rekviemmessen for erkebiskopen, for å be for den avdøde erkebiskopen og for den hardt prøvede kristne minoritet i Irak - og på denne måten vise solidaritet med våre lidende brødre og søstre.

St. Joseph kirkeforening for kaldeere i Norge består av ca. 200 troende, men det finnes nok flere. De fleste bor i Oslo-området og rundt Fredrikstad og Sarpsborg, og ca. hver tredje måned feires det kaldeisk messe i St. Joseph kirke, Akersveien 6. Norge har per i dag ingen egen kaldeisk prest, så det er enten p. Samir Edwar fra Göteborg eller enn prest sendt fra Roma som feirer messen. Den kaledisk-katolske kirke er i kommunion med Roma men har egen tradisjon og liturgi.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (14. mars 2008)

av Webmaster publisert 14.03.2008, sist endret 14.03.2008 - 15:57