Navneliste

Dersom det følger et navn i parentes, er det første navnet søsterens klosternavn, og det i parentes hennes sivile navn (det hun hadde før hun trådte inn i ordenslivet). Så følger fødested og -år. Til slutt (l.:) følger dato for løfteavleggelsene.

St. Josephsøstrenes Hjem

Joseph Huset


av Webmaster publisert 03.06.2010, sist endret 15.02.2022 - 15:43