Liturgisk kalender 2019

I denne liturgiske kalenderen oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien. Betydningene av forkortelsene finner du foran i din norske Bibel.

iCalKalenderen kan lastes ned i elektronisk format samt via QR-koder.

Tekstene på en vanlig søndag står i denne rekkefølge: 1 Lesning fra Det gamle testamente; 2 fra Det nye testamente; S responsoriesalme; E evangelielesningen. På hverdager er det bare to tekster, medregnet evangelielesningen.

Dager med kirkeplikt står i rød skrift. Husk at alle søndager har kirkeplikt, dessuten Jul (midnattsmessen eller den 25. om dagen) og Kristi Himmelfart. Faste- og abstinensplikt står i fet skrift (Askeonsdag og Langfredag). Dager som er angitt med STORE BOKSTAVER er søndager, fester eller høytider. Høytider er i tillegg markert med fet skrift.

Det står angitt hvilke helgener som skal minnes (dersom navnet står i parentes, er minnedagen valgfri). Der en nordisk helgen er obligatorisk minnedag, nevnes ikke de som i andre land er obligatorisk eller valgfri helgenminne. På lørdager som ikke er fest-, høytids- eller obligatoriske minnedager, kan man minnes jomfru Maria. I Norge var det vanlig i middelalderen at det på "ledige" onsdager likeledes kunne feires Olavsmesser.

Gjeldende liturgiske farge er angitt med en farget firkant. Inne i firkanten finnes en markering for Høytid H, Fest F, Minnedag (obligatorisk M og valgfri V) samt Faste og abstinens A. Valgfrie minnedagslesninger er markert med en L.

I Tromsø stift brukes andre datoer for Herrens Åpenbaring, Herrens Dåp og Marias opptagelse i Himmelen.

Januar 2019

Tir 1
Søndagtekster år C, hverdagslesninger år I, tidebønn for uke 1 vol. I
H Guds hellige mor Maria
1 4 Mos 6,22-27 S Sal 67(66),2-3.5.6+8 2 Gal 4,4-7 E Luk 2,16-21
Oktavdag for julen
Verdensdagen for fred
Ons 2
M De hellige Basilios og Gregorios
1 1 Joh 2,22-28 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Joh 1,19-28
Tor 3
V (Jesu hellige navn) L 1 Fil 2,1-11 S Sal 8,4-5.6-7.8-9 E Luk 2,21-24
1 1 Joh 2,29-3,6 S Sal 98(97),1.3cd-4.5-6 E Joh 1,29-34
Hos Fransiskanerne:
M Jesu hellige navn 1 Fil 2,6-11 E Matt 1,18-25
Fre 4
1 1 Joh 3,7-10 S Sal 98(97),1.7-8.9 E Joh 1,35-42
Lør 5
1 1 Joh 3,11-21 S Sal 100(99),2.3.4.5 E Joh 1,43-51
Tidebønn for uke 2, vol. I
SØN 6
H Herrens åpenbaring
1 Jes 60,1-6 S Sal 72(71),2.7-8.10.11.12-13 2 Ef 3,2-3a.5-6 E Matt 2,1-12
Kollekt til barne-missio
Man 7
V (Den hellige Raimund av Peñafort)
1 1 Joh 3,22-4,6 S Sal 2,7-8.10-11 E Matt 4,12-17.23-25
Tir 8
V (Den hellige Torfinn)
1 1 Joh 4,7-10 S Sal 72(71),2.3-4ab.7-8 E Mark 6,34-44
Ons 9
1 1 Joh 4,11-18 S Sal 72(71),2.10-11.12-13 E Mark 6,45-52
Tor 10
1 1 Joh 4,19-5,4 S Sal 72(71),2.14+15bc.17 E Luk 4,14-22a
Fre 11
1 1 Joh 5,5-13 S Sal 147,12-13.14-15.19-20 E Luk 5,12-16
Lør 12
1 1 Joh 5,14-21 S Sal 149,1-2.3-4.5+6a+9b E Joh 3,22-30
Tidebønn for uke 3, vol. I
SØN 13
F Herrens dåp
1 Jes 42,1-4.6-7 S Sal 29(28),1a+2.3ac-4.3b+9b-10 2 Apg 10,34-38 E Luk 3,15-16.21-22 eller 1 Jes 40,1-5.9-11 S Sal 104 (103),1b-2. 3-4. 24-25. 27-28. 29-30 2 Tit 2,11-14;3,4-7 E Luk 3,15-16.21-22
Man 14
Tidebønn for uke 1, vol. IV
1 Hebr 1,1-6 S Sal 97(96),1+2b.6+7c.9 E Mark 1,14-20
Tir 15
1 Hebr 2,5-12 S Sal 8,2a+5.6-7.8-9 E Mark 1,21-28
Ons 16
1 Hebr 2,14-18 S Sal 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9 E Mark 1,29-39
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Berard og hans ledsagere, de første fransiskanske martyrer
Tor 17
M Den hellige Antonius
1 Hebr 3,7-14 S Sal 95(94),6-7.8-9.10-11 E Mark 1,40-45
Fre 18
1 Hebr 4,1-5.11 S Sal 78(77),3+4bc.6c-7.8 E Mark 2,1-12
Bønneuken for kristen enhet 18.-25. januar
I Dominikanerordenen:
M Margrete av Ungarn, jomfru og ordensssøster 1 Est 14,3-12.19 eller Rom 12,1-2.9-13 S Sal 27,1.4,5,8-9.11 E Joh 12,24-26
Lør 19
M Den hellige Henrik av Finland L 1 Jes 52,7-10 S Sal 96 (95),1-2a. 2b-3. 7-8a. 10 E Matt 28,16-20
1 Hebr 4,12-16 S Sal 19(18),8.9.10.15 E Mark 2,13-17
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 20
2. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 62,1-5 S Sal 96(95) 2 1 Kor 12,4-11 E Joh 2,1-11
V (Den hellige Fabian)
V (Den hellige Sebastian)
Hos Cistercienserne:
M Cyprian Tansi
Man 21
M Den hellige Agnes
1 Hebr 5,1-10 S Sal 110(109),1.2.3.4 E Mark 2,18-22
Tir 22
V (Den hellige Vincent)
1 Hebr 6,10-20 S Sal 111(110),1-2.4-5.9+10c E Mark 2,23-28
Ons 23
1 Hebr 7,1.3.15-17 S Sal 110(109),1.2.3.4 E Mark 3,1-6
Tor 24
M Den hellige Frans av Sales
1 Hebr 7,25-8,6 S Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.17 E Mark 3,7-12
Fre 25
F Apostelen Paulus' omvendelse
1 Apg 22,3-16 eller Apg 9,1-22 S Sal 117(116),1.2 E Mark 16,15-18
Lør 26
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Eystein)
1 Hebr 9,1-3.11-14 S Sal 47(46),2-3.6-7.8-9 E Mark 3,20-21
Tidebønn for uke 3, vol. IV
I Trondheim stift:
F Den hellige Eystein
Hos Cistercienserne:
H Grunnleggerne Robert, Alberic og Stefan
1 Sir 44,1,10-15 2 Hebr 11,1-2,8-16 E Mark 10,24b-30
SØN 27
3. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Neh 8,1b-4a.5-6.8-10 S Sal 19(18) 2 1 Kor 12,12-30 (kortere: 1 Kor 12,12-14.27) E Luk 1,1-4;4,14-21
V (Den hellige Angela Merici)
V (De hellige Timoteus og Titus) L 1 2 Tim 1,1-8 eller Tit 1,1-5 S Sal 96,1-2a.2b-3.7-8a.10 E Luk 10,1-9
Man 28
M Den hellige Thomas Aquinas
1 Hebr 9,15.24-28 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6 E Mark 3,22-30
I Dominikanerordenen:
F Thomas av Aquinas
1 Visd 7,7-10.15-16 eller Ef 3,8-12 E Joh 17,11b-19
Tir 29
1 Hebr 10,1-10 S Sal 40(39),2+4ab.7-8a.10.11 E Mark 3,31-35
Ons 30
1 Hebr 10,11-18 S Sal 110(109),1.2.3.4 E Mark 4,1-20
Tor 31
M Den hellige Johannes Bosco L 1 Fil 4,4-9 S Sal 37 (36),3-6 E Matt 18,1-5
1 Hebr 10,19-25 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Mark 4,21-25

Februar 2019

Fre 1
1 Hebr 10,32-39 S Sal 37(36),3-4.5-6.23-34.39-40 E Mark 4,26-34
Lør 2
F Herrens fremstilling i tempelet
1 Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18 S Sal 24(23),7.8.9.10 E Luk 2,22-40 (kortere: 22-32)
Ordenslivets dag
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 3
4. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jer 1,4-5.17-19 S Sal 71(70) 2 1 Kor 12,30b-13,13 (kortere: 1 Kor 13,4-13) E Luk 4,21-30
M Den hellige Ansgar L 1 1 Kor 2,1-7 S Sal 98 (97),1. 2-3ab. 3c-4. 5 E Mark 16,15-20
I Tromsø (domkirken):
H Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
1 Esek 37,1-2.8-9.12 2 1 Kor 3,9b-11.16-17 E Joh 2,13-22
I Tromsø stift (utenom domkirken) feires på en hverdag i perioden 3.-9. februar:
F Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
Man 4
1 Hebr 11,32-40 S Sal 31(30),20.21.23.24 E Mark 5,1-20
I Dominikanerordenen:
M Katarina av Ricci, jomfru og ordenssøster
Tir 5
M Den hellige Agathe
1 Hebr 12,1-4 S Sal 22(21),26b-27.28+30.31-32 E Mark 5,21-43
Vietnamesisk nyttår
Ons 6
M Den hellige Paul Miki og hans ledsagere
1 Hebr 12,4-7.11-15 S Sal 103(102),1-2.13-14.17-18a E Mark 6,1-6
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Peter Baptist, Paul Miki og deres ledsagere, martyrer
Tor 7
1 Hebr 12,18-19.21-24 S Sal 48(47),2-3a.3b-4.9.10-11 E Mark 6,7-13
Hos Klarissene:
F Den hellige Colette Boylet
Fre 8
V (Den hellige Hieronymus Emiliani)
V (Den hellige Josefina Bakhita)
1 Hebr 13,1-8 S Sal 27(26),1.3.5.8b-9abc E Mark 6,14-29
Lør 9
V (Den salige jomfru Maria)
1 Hebr 13,15-17,20-21 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Mark 6,30-34
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 10
5. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 6,1-2a.3-8 S Sal 138(137) 2 1 Kor 15,1-11 (kortere: 1 Kor 15,3-8.11) E Luk 5,1-11
M Den hellige Scholastica
Man 11
V (Vår Frue av Lourdes)
1 1 Mos 1,1-19 S Sal 104(103),1-2a.5-6.10+12.24+35c E Mark 6,53-56
Tir 12
1 1 Mos 1,20-2,4 S Sal 8,4-5.6-7.8-9 E Mark 7,1-13
I Dominikanerordenen:
M Reginald, prest og ordensbror
Ons 13
1 1 Mos 2,4b-9.15-17 S Sal 104(103),1-2a.27-28.29bc-30 E Mark 7,14-23
I Dominikanerordenen:
M Jordan av Sachsen, prest og ordensbror
Tor 14
F De hellige Kyrillos og Methodios – vernehelgener for Europa
1 Apg 13,46-49 S Sal 116,1. 2 E Luk 10,1-9
Fre 15
1 1 Mos 3,1-8 S Sal 32(31),1-2.5.6.7 E Mark 7,31-37
Lør 16
V (Den salige jomfru Maria)
1 1 Mos 3,9-24 S Sal 90(89),2.3-4.5-6.12-13 E Mark 8,1-10
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 17
6. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jer 17,5-8 2 1 Kor 15,12.16-20 S Sal 1 E Luk 6,17.20-26
V (De syv stiftere av servitterordenen)
Hos Oblatfedrene:
H Godkjennelse av Kongregasjonen og ordensregler av pave Leo XII 17. februar
1 5 Mos 30,11-14 S Sal 18,8-11 2 Kol 3,12-17 E Luk 24,44-53
Man 18
1 1 Mos 4,1-15.25 S Sal 50(49),1+8.16bc-17.20-21 E Mark 8,11-13
I Dominikanerordenen:
V (Jean de Fiesole (Fra Angelico))
Tir 19
1 1 Mos 6,5-8;7,1-5.10 S Sal 29(28),1a+2.3ac-4.3b+9b-10 E Mark 8,14-21
Ons 20
1 1 Mos 8,6-13.20-22 S Sal 116(115),12-13.14-15.18-19 E Mark 8,22-26
Tor 21
V (Den hellige Peter Damian)
1 1 Mos 9,1-13 S Sal 102(101),16-18.19-21.29+22-23 E Mark 8,27-33
Fre 22
F Apostelen Peters stol
1 1 Pet 5,1-4 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 16,13-19
Lør 23
M Den hellige Polykarp
1 Hebr 11,1-7 S Sal 145(144),2-3.4-5.10-11 E Mark 9,2-13
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 24
7. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 2 1 Kor 15,45-49 S Sal 103(102) E Luk 6,27-38
Man 25
1 Sir 1,1-8 S Sal 93(92),1ab.1c-2.5 E Mark 9,14-29
Tir 26
1 Sir 2,1-11 S Sal 37(36),3-4.18-19.27-28.39-40 E Mark 9,30-37
Ons 27
1 Sir 4,12-22 S Sal 119(118),165.168.171.172.174.175 E Mark 9,38-40
Tor 28
1 Sir 5,1-10 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Mark 9,41-50

Mars 2019

Fre 1
1 Sir 6,6-18 S Sal 119(118),12.16.18.27.34.35 E Mark 10,1-12
Kvinnenes Verdensbønnedag
Lør 2
V (Den salige jomfru Maria)
1 Sir 17,1-4.6-15 S Sal 103(102),13-14.15-16.17-18a E Mark 10,13-16
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Agnes av Praha
Hos Klarissene:
M Den hellige Agnes av Praha
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 3
8. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Sir 27,5-8 [gr. 4-7] 2 1 Kor 15,54-58 S Sal 92(91) E Luk 6,39-45
Man 4
V (Den hellige Kasimir)
1 Sir 17,24-29 S Sal 32(31),1-2.5.6.7 E Mark 10,17-27
Tir 5
1 Sir 35,1-12 S Sal 50(49),5-6.7-8.14+23 E Mark 10,28-31
Tidebønn for uke 4, vol. II
Ons 6
A Askeonsdag – faste og abstinens
1 Joel 2,12-18 S Sal 51(50),3-4.5-6a.12-13.14+17 2 2 Kor 5,20-6,2 E Matt 6,1-6.16-18
Tor 7
1 5 Mos 30,15-20 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 9,22-25
M De hellige Perpetua og Felicitas
Fre 8
1 Jes 58,1-9a S Sal 51(50),3-4.5-6a.18-19 E Matt 9,14-15
V (Den hellige Johannes av Gud)
Lør 9
1 Jes 58,9b-14 S Sal 86(85),1-2.3-4.5-6 E Luk 5,27-32
Tidebønn for uke 1, vol. II
SØN 10
1. søndag i fasten
1 5 Mos 26,4-10 S Sal 91(90),1-2.10-11.12-13.14-15 2 Rom 10,8-13 E Luk 4,1-13
Man 11
1 3 Mos 19,1-2.11-18 S Sal 19(18),8. 9. 10. 15 E Matt 25,31-46
Tir 12
1 Jes 55,10-11 S Sal 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19 E Matt 6,7-15
Ons 13
1 Jona 3,1-10 S Sal 51(50),3-4.12-13.18-19 E Luk 11,29-32
Årsdagen for pavevalget
Tor 14
1 Est C, 12.14-16.23-25 S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8 E Matt 7,7-12
Fre 15
1 Esek 18,21-28 S Sal 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 E Matt 5,20-26
Lør 16
1 5 Mos 26,16-19 S Sal 119(118),1-2.4-5.7-8 E Matt 5,43-48
Tidebønn for uke 2, vol. II
SØN 17
2. søndag i fasten
1 1 Mos 15,5-12.17-18 S Sal 27(26),1.7-8.9abc.13-14 2 Fil 3,17-4,1 (kortere: Fil 3,20-4,1) E Luk 9,28b-36
V (Den hellige Patrick)
Man 18
1 Dan 9,4b-10 S Sal 79(78),8.9.11+13 E Luk 6,36-38
V (Den hellige Kyrillos av Jerusalem)
Tir 19
H Den hellige Josef, jomfru Marias brudgom
1 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16 S Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 2 Rom 4,13.16-18.22 E Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
Hos St. Josephsøstrene:
H Patronatsfest
Ons 20
1 Jer 18,18-20 S Sal 31(30),5-6.14.15-16 E Matt 20,17-28
Tor 21
1 Jer 17,5-10 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 16,19-31
Fre 22
1 1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28 S Sal 105(104),16-17.18-19.20-21 E Matt 21,33-43.45-46
Lør 23
1 Mi 7,14-15.18-20 S Sal 103(102),1-3.3-4.9-10.11-12 E Luk 15,1-3.11-32
Tidebønn for uke 3, vol. II
SØN 24
3. søndag i fasten
1 2 Mos 3,1-8a,13-15 S Sal 103(102),1-2.3-4.6-7.8.11 2 1 Kor 10,1-6.10-12 E Luk 13,1-9
Eller fra år A: 1 2 Mos 17,3-7 S Sal 95(94),1-2. 6-7. 8-9 2 Rom 5,1-2.5-8 E Joh 4,5-42 (kortere: 5-15.19b-26.39a.40-42)
Man 25
H Herrens bebudelse
1 Jes 7,10-14.8,10 S Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.11 2 Hebr 10,4-10 E Luk 1,26-38
Tir 26
1 Dan 3,25.34-43 S Sal 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9 E Matt 18,21-35
Ons 27
1 5 Mos 4,1.5-9 S Sal 147,12-13.15-16.19-20 E Matt 5,17-19
Tor 28
1 Jer 7,23-28 S Sal 95(94),1-2.6-7.8-9 E Luk 11,14-23
I Tromsø stift:
Årsdag for bispevigselen
Fre 29
1 Hos 14,2-10 S Sal 81(80),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14+17 E Mark 12,28b-34
Lør 30
1 Hos 6,1-6 S Sal 51(50),3-4.18-19.20-21ab E Luk 18,9-14
Tidebønn for uke 4, vol. II
SØN 31
4. søndag i fasten
1 Jos 5,9a.10-12 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7 2 2 Kor 5,17-21 E Luk 15,1-3.11-32
Eller fra år A: 1 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a S Sal 23(22),1-3a. 3b-4. 5. 6 2 Ef 5,8-14 E Joh 9,1-41 (kortere: 1.6-9.13-17.34-38)

April 2019

Man 1
1 Jes 65,17-21 S Sal 30(29),2+4.5-6.11-12a+13b E Joh 4,43-54
Tir 2
1 Esek 47,1-9.12 S Sal 46(45),2-3.5-6.8-9 E Joh 5,1-16
V (Den salige Frans fra Paola)
Ons 3
1 Jes 49,8-15 S Sal 145(144),8-9.13cd-14.17-18 E Joh 5,17-30
Tor 4
1 2 Mos 32,7-14 S Sal 106(105),19-20.21-22.23 E Joh 5,31-47
V (Den hellige Isidor av Sevilla)
Fre 5
1 Visd 2,1a.12-22 S Sal 34(33),17-18. 19-20. 21. 23 E Joh 7,1-2.10.25-30
V (Den hellige Vincent Ferrer)
Lør 6
1 Jer 11,18-20 S Sal 7,2-3.9bc-10.11-12 E Joh 7,40-53
Tidebønn for uke 1, vol. II
SØN 7
5. søndag i fasten
1 Jes 43,16-21 S Sal 126(125) 2 Fil 3,8-14 E Joh 8,1-11
Eller fra år A: 1 Esek 37,12b-14 S Sal 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 2 Rom 8,8-11 E Joh 11,1-45 (kortere: Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45)
M Den hellige Johannes Baptist de la Salle
Man 8
1 Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (kortere: Dan 13,41c-62) S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Joh 8,12-20
Tir 9
1 4 Mos 21,4-9 S Sal 102(101),2-3.16-18.19-21 E Joh 8,21-30
Ons 10
1 Dan 3,14-20.49-50.91-92.95 S Dan 3,52.53.54.55.56 E Joh 8,31-42
Tor 11
1 1 Mos 17,3-9 S Sal 105(104),4-5. 6-7. 8-9 E Joh 8,51-59
M Den hellige Stanislaus
Fre 12
1 Jer 20,10-13 S Sal 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7 E Joh 10,31-42
Lør 13
1 Esek 37,21-28 S Jer 31,10.11-12ab.13 E Joh 11,45-56
Tidebønn for uke 2, vol. II
SØN 14
H Palmesøndag
E Luk 19,28-40 1 Jes 50,4-7 S Sal 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24 2 Fil 2,6-11 E Luk 22,14-23,56 (kortere: Luk 23,1-49)
Man 15
1 Jes 42,1-7 S Sal 27(26),1. 2. 3. 13-14 E Joh 12,1-11
Tir 16
1 Jes 49,1-6 S Sal 71(70),1-2. 3-4. 5-6. 15. 17 E Joh 13,21-33.36-38
M Den hellige Magnus
Ons 17
1 Jes 50,4-9a S Sal 69(68),8-10. 21-22. 31. 33-34 E Matt 26,14-25
Tor 18
H Skjærtorsdag
F Oljevigselsmessen:
1 Jes 61,1-3a.6a.8b-9 S Sal 89(88),21-22. 25+27 2 Åp 1,5-8 E Luk 4,16-21
Påskens hellige triduum begynner
H Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd:
1 2 Mos 12,1-8.11-14 S Sal 115,12-13.15-16bc.17-18 2 1 Kor 11,23-26 E Joh 13,1-15
Fre 19
A Langfredag – faste og abstinens
1 Jes 52,13-53,12 S Sal 31(30),2+6. 12-13. 15-16. 17+25 2 Hebr 4,14-16;5,7-9 E Joh 18,1-19,42
Kollekt til Det hellige land
Lør 20
Ingen messe om dagen; påskenattsmessen kan begynne før midnatt. Påskemesseplikten oppfylles påskenatt eller -dag.
H Påskevigilien
1 1 Mos 1,1-2,2 (kortere: 1 Mos 1,1.26-31a) S Sal 104(103),1-2a.5-6.10+12.13-14.24+35c eller Sal 33(32),4-5.6-7.12-13.20+22 2 1 Mos 22,1-18 (kortere: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18) S Sal 16(15),5+8.9-10.11 3 2 Mos 14,5-15,1a S 2 Mos 15,1-2.3-4.5-6.17-18 4 Jes 54,5-14 S Sal 30(29),2+4.5-6.11+12a+13b 5 Jes 55,1-11 S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 6 Bar 3,9-15.32-4,4 S Sal 19(18),8.9.10.11 7 Esek 36,16-17a.18-28 S Sal 42(41),3.5bcd;43(42),3.4 eller (om det er dåp) Jes 12,2-3.4bcd.5-6 eller Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 8 Rom 6,3-11 S Sal 118(117),1-2.16ab-17.22-23 E Luk 24,1-12
I Dominikanerordenen:
M Agnes av Montepulciano, jomfru og ordenssøster
SØN 21
H Påskedag
1 Apg 10,34a.37-43 S Sal 118(117),1-2. 16ab-17. 22-23 2 Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8 E Joh 20,1-9 eller Luk 24,1-12 eller (om kvelden) Luk 24,13-35
Tidebønn for uke 1, vol. III
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Konrad av Parzham, ordensbror
Man 22
Mandag i påskeoktaven
1 Apg 2,14.22-33 S Sal 15(16),1-2a+5.7-8.9-10.11 E Matt 28,8-15
Hos Cistercienserne:
V (Den salige Maria Gabriela Sagheddu)
Tir 23
Tirsdag i påskeoktaven
1 Apg 2,36-41 S Sal 33(32),4-5. 18-19. 20. 22 E Joh 20,11-18
V (Den hellige Adalbert)
V (Den hellige Georg)
Hos Fransiskanerne:
M Den salige Egidius av Assisi
Ons 24
Onsdag i påskeoktaven
1 Apg 3,1-10 S Sal 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9 E Luk 24,13-35
V (Den hellige Fidelis av Sigmaringen)
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Fidelis av Sigmaringen, prest og martyr
Tor 25
Torsdag i påskeoktaven
1 Apg 3,11-26 S Sal 8,2a+5.6-7.8-9 E Luk 24,35-48
F Evangelisten Markus
Fre 26
Fredag i påskeoktaven
1 Apg 4,1-12 S Sal 118(117),1-2+4.22-24.25-27a E Joh 21,1-14
Lør 27
Lørdag i påskeoktaven
1 Apg 4,13-21 S Sal 118(117),1+14-15.16ab-18.19-21 E Mark 16,9-15
Tidebønn for uke 2, vol. III
SØN 28
Miskunns-søndagen.
2. søndag i påsketiden
1 Apg 5,12-16 S Sal 118(117),2-4. 22-24. 25-27a 2 Åp 1,9-11a.12-13.17-19 E Joh 20,19-31
V (Den hellige Peter Chanel)
V (Den hellige Louis M. Grigion de Montfort)
Hos Maristene:
F Den hellige Peter Chanel
Man 29
F Den hellige Katarina av Siena – vernehelgen for Europa
1 1 Joh 1,5-2,2 S Sal 103,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a E Matt 11,25-30
I Dominikanerordenen:
F Katarina av Siena
1 Åp 1,5-8 eller Kol 1,24-29 eller 1 Joh 1,5-2,2 E Joh 17,1-11a eller Joh 7,14-18.37-39
Tir 30
V (Den hellige Pius V)
1 Apg 4,32-37 S Sal 93(92),1ab.1c-2.5 E Joh 3,7b-15

Mai 2019

Ons 1
V (Den hellige Josef håndverkeren) L 1 1 Mos 1,26-2,3 eller Kol 3,14-15.17.23-24 S Sal 90(89),2.3-4.12-13.14.16 E Matt 13,54-58
1 Apg 5,17-26 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 E Joh 3,16-21
Hos St. Josephsøstrene:
F Den hellige Josef, håndverkeren
Hos Elisabethsøstrene:
F Den hellige Josef, håndverkeren
Tor 2
M Den hellige Athanasius L 1 1 Joh 5,1-5 S Sal 37 (36),3-8 E Matt 10,22-25
1 Apg 5,27-33 S Sal 34(33),2+9.17-18.19-20 E Joh 3,31-36
Fre 3
F De hellige apostler Filip og Jakob
1 1 Kor 15,1-8 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Joh 14,6-14
Lør 4
1 Apg 6,1-7 S Sal 33(32),1-2.4-5.18-19 E Joh 6,16-21
Tidebønn for uke 3, vol. III
SØN 5
3. søndag i påsketiden
1 Apg 5,27b-32.40b-41 S Sal 30(29),2+4.5+6.11+12a+13b 2 Åp 5,11-14 E Joh 21,1-19 (kortere: Joh 21,1-14)
I Dominikanerordenen:
M Vincent Ferrer
Man 6
1 Apg 6,8-15 S Sal 119(118),23-24.26-27.29-30 E Joh 6,22-29
Tir 7
1 Apg 7,51-8,1a S Sal 31(30),3cd-4.6ab+7b+8a.17+21ab E Joh 6,30-35
Ons 8
1 Apg 8,1b-8 S Sal 66(65),1-3a.4-5.6-7a E Joh 6,35-40
Tor 9
1 Apg 8,26-40 S Sal 66(65),8-9.16-17.20 E Joh 6,44-51
Hos Klarissene:
M Den hellige Katarina av Bologna
Fre 10
1 Apg 9,1-20 S Sal 117(116),1.2 E Joh 6,52-59
I Picpus-ordenen:
M Den hellige Damian de Veuster
I Dominikanerordenen:
M Antoninus, biskop
Lør 11
1 Apg 9,31-42 S Sal 116(115),12-13.14-15.16-17 E Joh 6,60-69
Hos Cistercienserne:
M De hellige abbeder av Cluny
Tidebønn for uke 4, vol. III
SØN 12
4. søndag i påsketiden
1 Apg 13,14.43-52 S Sal 100(99),2. 3. 5 2 Åp 7,9.14b-17 E Joh 10,27-30
Kallssøndag
V (De hellige Nereus og Achilleus)
V (Den hellige Pancratius)
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Leopold Mandic
Man 13
V (Vår Frue av Fátima)
1 Apg 11,1-18 S Sal 42(41),2-3; 43(42) 3.4 E Joh 10,1-10
Tir 14
F Apostelen Mattias
1 Apg 1,15-17.20-26 S Sal 113(112),1-2.3-4.5-6.7-8 E Joh 15,9-17
Ons 15
V (Den hellige Hallvard)
1 Apg 12,24-13,5a S Sal 67(66),2-3.5.6+8 E Joh 12,44-50
Hos Cistercienserne:
M Den hellige Pachomius
Tor 16
1 Apg 13,13-25 S Sal 89(88),2-3.21-22.25+27 E Joh 13,16-20
I Karmelittordenen:
V (Den hellige Simon Stock, munk)
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Margareta av Cortona
Fre 17
1 Apg 13,26-33 S Sal 2,6-7.8-9.10-11 E Joh 14,1-6
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Paschalis Baylón
Lør 18
M Den hellige Erik L 1 Åp 21,2.22-27 S Sal 100 (101),1-2a. 3-4. 6-7 E Luk 22,24-3
1 Apg 13,44-52 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Joh 14,7-14
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Felix av Cantalice, ordensbror
1 Kol 3,12-17 E Luk 12,22-31
Tidebønn for uke 1, vol. III
SØN 19
5. søndag i påsketiden
1 Apg 14,21b-27 S Sal 145(144),8-9.10-11.12-13ab 2 Åp 21,1-5a E Joh 13,31-33a.34-35
Man 20
V (Den hellige Bernardin av Siena)
1 Apg 14,5-18 S Sal 115(113B),1-2. 3-4. 15-16 E Joh 14,21-26
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Bernardin av Siena, prest
1 Apg 4,8-12 E Joh 14,12-17
Hos Klarissene:
M Den hellige Bernardin av Siena
Tir 21
V (Den hellige Kristoffer Magallanes og ledsagere)
1 Apg 14,19-28 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.21 E Joh 14,27-31a
Hos Oblatfedrene:
F Den hellige Eugenius de Mazenod
1 Jes 52,7-10 S Sal 95,1-13 2 1 Kor 1,18-25;2,1-5 E Luk 4,14-22
Ons 22
V (Den hellige Rita av Cascia)
1 Apg 15,1-6 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Joh 15,1-8
Tor 23
1 Apg 15,7-21 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.10 E Joh 15,9-11
Fre 24
1 Apg 15,22-31 S Sal 57(56),8-9.10-12 E Joh 15,12-17
Hos Fransiskanerne:
F Innvielse av Frans' basilika i Assisi
1 Åp 21,2-5 E Joh 10,22-30
Hos Klarissene:
F Innvielse av Frans' basilika i Assisi
1 Åp 21,2-5 E Joh 10,22-30
I Dominikanerordenen:
M Overføringen av Dominikus' legeme i Bologna
Lør 25
V (Den hellige Beda den Ærverdige)
V (Den hellige Gregor VII)
V (Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi)
1 Apg 16,1-10 S Sal 100(99),2.3.5 E Joh 15,18-21
I Karmelittordenen:
M Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi
Tidebønn for uke 2, vol. III
SØN 26
6. søndag i påsketiden
1 Apg 15,1-2.22-29 S Sal 67(66),2-3.5.6+8 2 Åp 21,10-14.22-23 E Joh 14,23-29
M Den hellige Filip Neri
Man 27
V (Den hellige Augustin av Canterbury)
1 Apg 16,11-15 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Joh 15,26-16.4a
Tir 28
1 Apg 16,22-34 S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8 E Joh 16,5-11
Ons 29
V (Den hellige pave Paul VI)
1 Apg 17,15.22-18,1 S Sal 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd E Joh 16,12-15
Tor 30
H Kristi himmelfart
1 Apg 1,1-11 S Sal 47(46),2-3.6-7.8-9 2 Ef 1,17-23 eller Hebr 9,24-28;10,19-23 E Luk 24,46-53
Fre 31
F Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth
1 Sef 3,14-18a eller Rom 12,9-16b S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 E Luk 1,39-56

Juni 2019

Lør 1
M Den hellige Justin
1 Apg 18,23-28 S Sal 47(46),2-3.8-9.10 E Joh 16,23b-28
Tidebønn for uke 3, vol. III
SØN 2
7. søndag i påsketiden
1 Apg 7,55-60 S Sal 97(96),1+2b.6+7c.9 2 Åp 22,12-14.16-17.20 E Joh 17,20-26
V (De hellige Marcellinus og Peter)
Man 3
M Den hellige Karl Lwanga og hans ledsagere
1 Apg 19,1-8 S Sal 68(67),2-3.4-5ac.6-7ab E Joh 16,29-33
Tir 4
1 Apg 20,17-27 S Sal 68(67),10-11.20-21 E Joh 17,1-11a
I Dominikanerordenen:
M Peter av Verona, prest, ordensbror og martyr
Ons 5
M Den hellige Bonifatius L 1 Apg 26,19-23 S Sal 117 (116),1. 2 E Joh 10,11-16
1 Apg 20,28-38 S Sal 68(67),29-30.33-35a.35b-36c E Joh 17,11b-19
Tor 6
V (Den hellige Norbert)
1 Apg 22,30.23,6-11 S Sal 16(15),1-2a+5.7-8.9-10.11 E Joh 17,20-26
Hos Maristene:
M Den hellige Marcellin Champagnat
Fre 7
1 Apg 25,13b-21 S Sal 103(102),1-2.11-12.19-20ab E Joh 21,15-19
I Karmelittordenen:
M Den salige Anna av Sankt Bartholomeus
Lør 8
1 Apg 28,16-20.30-31 S Sal 11(10),4.5+7 E Joh 21,20-25
Vigilie
H Pinsevigilien
1 1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20 eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5 S Sal 104(103),1-2a.24.35c.27-28.29bc-30 2 Rom 8,22-27 E Joh 7,37-39
SØN 9
H Pinsedag
1 Apg 2,1-11 S Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc-30. 31+34 2 1 Kor 12,3b-7.12-13 E Joh 20,19-23
Eller: 1 Apg 2,1-11 S Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc-30. 31+34 2 Rom 8,8-17 E Joh 14,15-16.23b-26
Man 10
Messelesninger fra uke 10
Tidebønn for uke 2, vol. IV
M Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor L 1 1 Mos 3,9-15.20 eller Apg 1,12-14 S Sal 87 (86),1-2.3+5.6-7 E Joh 19,25-34
1 2 Kor 1,1-7 S Sal 34(33) ,2-3.4-5.6-7.8-9 E Matt 5,1-12
I Dominikanerordenen:
M Johannes Dominici, prest og ordensbror
Tir 11
M Apostelen Barnabas
1 Apg 11,21b-26;13,1-3 S Sal 98(97),1.2-3ab.3c-4.5-6 E Matt 10,7-13
Ons 12
1 2 Kor 3,4-11 S Sal 99(98),5.6.7.8.9 E Matt 5,17-19
I Karmelittordenen:
M Den salige Alfons Maria Mazurek og hans ledsagere
Tor 13
M Den hellige Antonius av Padova
1 2 Kor 3,15-4,1.3-6 S Sal 85(84) E Matt 5,20-26
I Tromsø stift:
F Vår Herre Jesus Kristus, den evige yppersteprest
1 Jes 6,1-4.8 S Sal 23,2-3. 5. 6 2 Hebr 2,10-18 E Joh 17,1-2.9.14-26
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Antonius av Padova, prest og kirkelærer
1 Visd 7,7-14 eller Ef 4,7.11-15 E Mark 16,15-20
Hos Klarissene:
F Den hellige Antonius av Padova, prest og kirkelærer
1 Visd 7,7-14 eller Ef 4,7.11-15 E Mark 16,15-20
Fre 14
1 2 Kor 4,7-15 S Sal 116(115),10-11.15-16.17-18 E Matt 5,27-32
Lør 15
V (Den salige jomfru Maria)
1 2 Kor 5,14-21 S Sal 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12 E Matt 5,33-37
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 16
H Den hellige treenighet
1 Ordsp 8,22-31 S Sal 8,4-5.6-7.8-9 2 Rom 5,1-5 E Joh 16,12-15
Man 17
1 2 Kor 6,1-10 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Matt 5,38-42
Hos Cistercienserne:
V (Den salige Josef Maria Cassant)
Tir 18
1 2 Kor 8,1-9 S Sal 146(145),2.5-6.7.8-9a E Matt 5,43-48
Ons 19
V (Den hellige Romualdus)
1 2 Kor 9,6-11 S Sal 112(111),1-2.3-4.9 E Matt 6,1-6.16-18
Tor 20
1 2 Kor 11,1-11 S Sal 111(110),1-2.3-4.7-8 E Matt 6,7-15
Fre 21
M Den hellige Aloysius Gonzaga
1 2 Kor 11,18.21b-30 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7 E Matt 6,19-23
Lør 22
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Paulinus av Nola)
V (De hellige John Fisher og Thomas More)
1 2 Kor 12,1-10 S Sal 34(33),8-9.10-11.12-13 E Matt 6,24-34
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 23
H Festen for Kristi legeme og blod
1 1 Mos 14,18-20 S Sal 110(109),1.2.3.4 2 1 Kor 11,23-26 E Luk 9,11b-17
I Dominikanerordenen:
M Innocens V, pave
Man 24
H Johannes Døperens fødsel
1 Jes 49,1-6 S Sal 139(138),1-3.13-14ab.14c-15 2 Apg 13,22-26 E Luk 1,57-66.80
Tir 25
1 1 Mos 13,2.5-18 S Sal 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5 E Matt 7,6.12-14
Ons 26
1 1 Mos 15,1-12.17-18 S Sal 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9 E Matt 7,15-20
Tor 27
V (Den hellige Kyrillos av Alexandria)
1 1 Mos 16,1-12.15-16 (kortere: 6b-12.15-16) S Sal 106(105),1-2.3-4a.4b-5 E Matt 7,21-29
Fre 28
H Jesu hjertefest
1 Esek 34,11-16 S Sal 23(22),1-3a. 3b-4. 5. 6 2 Rom 5,5-11 E Luk 15,3-7
Lør 29
H De hellige apostler Peter og Paulus
1 Apg 12,1-11 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 2 2 Tim 4,6-8.17-18 E Matt 16,13-19
Tidebønn for uke 1, vol. IV
I Picpus-ordenen:
F Jomfru Marias rene hjerte
SØN 30
13. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Kong 19,16b.19-21 S Sal 16(15) 2 Gal 5,1.13-18 E Luk 9,51-62
V (Kirkens første martyrer i Roma)

Juli 2019

Man 1
1 1 Mos 18,16-33 S Sal 103(102),1-2.3-4.8-9.10-11 E Matt 8,18-22
Tir 2
1 1 Mos 19,15-29 S Sal 26(25),2-3.9-10.11-12 E Matt 8,23-27
Ons 3
F Apostelen Thomas
1 Ef 2,19-22 S Sal 117(116),1.2 E Joh 20,24-29
Tor 4
V (Den hellige Elisabeth av Portugal)
1 1 Mos 22,1-19 S Sal 116(114),1-2.3-4.5-6.8-9 E Matt 9,1-8
Fre 5
V (Den hellige Antonius M. Zaccaria)
1 1 Mos 23,1-4.19.24,1-8.62-67 S Sal 106(105) E Matt 9,9-13
Lør 6
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Maria Goretti)
1 1 Mos 27,1-5.15-29 S Sal 135(134),1-2.3-4.5-6 E Matt 9,14-17
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 7
14. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 66,10-14c S Sal 66(65) 2 Gal 6,14-18 E Luk 10,1-12.17-20 (kortere: Luk 10,1-9)
Man 8
V (Den hellige Sunniva)
1 1 Mos 28,10-22a S Sal 91(90),1-2.3-4.14-15ab E Matt 9,18-26
Hos Cistercienserne:
M Den salige pave Eugenius III
Tir 9
V (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans ledsagere)
1 1 Mos 32,22-32 S Sal 17(16),1.2-3.6-7.8b+15 E Matt 9,32-38
Hos Fransiskanerne:
M De hellige Nikolas Pieck, Willad og ledsagere, martyrer
I Picpus-ordenen:
M Vår Frue av Freden. Nådebildet i Picpus.
I Dominikanerordenen:
M Johannes av Köln, prest, ordensbror og martyr
Ons 10
M Den hellige Knut – Danmarks vernehelgen L 1 1 Pet 4,12-19 S Sal 34 (33),2-3. 4-5. 6-7. 8-9 E Luk 9,23-26
1 1 Mos 41,55-57.42,5-7a.17-24a S Sal 33(32),2-3.10-11.18-19 E Matt 10,1-7
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Veronika Giuliani, jomfru
Hos Klarissene:
M Den hellige Veronika Giuliani, jomfru
Tor 11
F Den hellige Benedikt – vernehelgen for Europa
1 Ordsp 2,1-9 S Sal 34,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 ℟ 2a eller 9a E Matt 19,27-29
Fre 12
1 1 Mos 46,1-7.28-30 S Sal 37(36),3-4.18-19.27-28.39-40 E Matt 10,16-23
Lør 13
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Henrik)
1 1 Mos 49,29-32.50,15-26a S Sal 105(104),1-2.3-4.6-7 E Matt 10,24-33
I Karmelittordenen:
M Den hellige Teresa av Jesus, de Los Andes
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 14
15. søndag i det alminnelige kirkeår
1 5 Mos 30,10-14 S Sal 69(68) 2 Kol 1,15-20 E Luk 10,25-37
V (Den hellige Camillus av Lellis)
Man 15
V (Den hellige Svithun)
V (Den hellige Bonaventura)
1 2 Mos 1,8-14.22 S Sal 124(123),1-3.4-6.7-8 E Matt 10,34-11,1
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Bonaventura, biskop og kirkelærer
1 Visd 8,2-7.16-18 E Matt 5,13-19
Hos Klarissene:
F Den hellige Bonaventura, biskop og kirkelærer
1 Visd 8,2-7.16-18 E Matt 5,13-19
Tir 16
V (Jomfru Maria av Karmelberget)
1 2 Mos 2,1-15a S Sal 69(68),3.14.30-31.33-34 E Matt 11,20-24
I Karmelittordenen:
H Høytid for den salige Maria av Karmelberget
1 1 Kong 18,42b-45a 2 Gal 4,4-7 E Joh 19,25-27
Ons 17
1 2 Mos 3,1-6.9-12 S Sal 103(102),1-2.3-4.6-7 E Matt 11,25-27
I Karmelittordenen:
V (Den salige Teresa av St. Augustin og hennes ledsagere)
I Dominikanerordenen:
M Ceslas, prest og ordensbror
Tor 18
1 2 Mos 3,13-20 S Sal 105(104),1+5.8-9.24-25.26-27 E Matt 11,28-30
Fre 19
1 2 Mos 11,10-12,14 S Sal 116(115),12-13.15-16bc.17-18 E Matt 12,1-8
I Karmelittordenen:
M Jomfru Maria, all nådes mor (mater divinæ gratiæ) 1 Est 8,3-8a.16-17 E Joh 2,1-11
Lør 20
M Den hellige Thorlákr L 1 Jer 1,4-9 S Sal 96,1-3. 7-8. 10 E Mark 1,14-20
1 2 Mos 12,37-42 S Sal 136(135),1+23-24.10-12.13-15 E Matt 12,14-21
I Karmelittordenen:
F Den hellige profeten Elias
1 1 Kong 19,4-9a.11-14a eller 1 Pet 1,8-12 E Luk 9,28b-36
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 21
16. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Mos 18,1-10a S Sal 15(14) 2 Kol 1,24-28 E Luk 10,38-42
V (Den hellige Laurentius av Brindisi)
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Laurentius av Brindisi, prest
Man 22
F Den hellige Maria Magdalena
1 Høys 3,1-4a eller 2 Kor 5,14-17 S Sal 63,2.3-4.5-6.8-9 E Joh 20,1-2.11-18
Tir 23
F Den hellige Birgitta – vernehelgen for Europa
1 Gal 2,19-20 S Sal 126(125),1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 E Joh 15,1-8
Ons 24
V (Den hellige Charbel Makhlūf)
1 2 Mos 16,1-5.9-15 S Sal 78(77),18-19.23-24.25-26.27-28 E Matt 13,1-9
Tor 25
F Apostelen Jakob
1 2 Kor 4,7-15 S Sal 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6 E Matt 20,20-28
Fre 26
M De hellige Joakim og Anna
1 2 Mos 20,1-17 S Sal 19(18),8.9.10.11 E Matt 13,18-23
Lør 27
V (Den salige jomfru Maria)
1 2 Mos 24,3-8 S Sal 50(49),1-2.5-6.14-15 E Matt 13,24-30
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 28
17. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Mos 18,20-32 S Sal 138(137) 2 Kol 2,12-14 E Luk 11,1-13
I Karmelittordenen:
V (Den salige Johannes Soreth)
Man 29
H Olav den hellige – Olsok
1 Visd 10,10-14 S Sal 31(30),2-3ab.3cd.4.5-6.7.17 2 Jak 1,2-4.12 E Matt 16,24-28
Tir 30
V (Den hellige Peter Krysologus)
1 2 Mos 33,7-11;34,5b-9.28 S Sal 103(102),6-7.8-9.10-11.12-13 E Matt 13,36-43
Ons 31
M Den hellige Ignatius av Loyola
1 2 Mos 34,29-35 S Sal 99(98),5.6.7.9 E Matt 13,44-46

August 2019

Tor 1
M Den hellige Alfonso Maria de' Liguori
1 2 Mos 40,16-21.34-38 S Sal 84(83),3.4.5-6a+8a.11 E Matt 13,47-53
Fre 2
V (Den hellige Eusebius av Vercelli)
V (Den hellige Peter Julian Eymard)
1 3 Mos 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 S Sal 81(80),3-4.5-6ab.10-11ab E Matt 13,54-58
Hos Maristene:
M Den hellige Peter Julian Eymard
Hos Fransiskanerne:
F Vår Frue av Englene — Portiuncola
1 Sir 24,1-2.16-21 eller Gal 4,3-7 E Luk 1,26-33
Hos Klarissene:
F Vår Frue av Englene — Portiuncola
1 Sir 24,1-2.16-21 eller Gal 4,3-7 E Luk 1,26-33
I Dominikanerordenen:
M Johanna av Aza, Dominikus' mor
Lør 3
V (Den salige jomfru Maria)
1 3 Mos 25,1.8-17 S Sal 67(66),2-3.5.7-8 E Matt 14,1-12
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 4
18. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Fork 1,2;2,21-23 S Sal 95(94) 2 Kol 3,1-5.9-11 E Luk 12,13-21
M Den hellige Johannes Maria Vianney
Man 5
V (Vigselsfest for Maria Maggiore-basilikaen)
1 4 Mos 11,4b-15 S Sal 81(80),12-13.14-15.16-17 E Matt 14,13-21
Tir 6
F Herrens forklarelse
1 Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19 S Sal 97(96),1-2.5-6.9 E Matt 17,1-9
I St. Olav, Oslo:
H Kirkevigselsfest
Ons 7
V (Den hellige Sixtus og hans ledsagere)
V (Den hellige Cajetan)
1 4 Mos 13,1-2a.25;14,1.26-29.34-35 S Sal 106(105),6-7a.13-14.21-22.23 E Matt 15,21-28
I Karmelittordenen:
M Den hellige Albert av Trapani
I Oslo katolske bispedømme:
F Kirkevigselsfest
Tor 8
M Den hellige Dominikus
1 4 Mos 20,1-13 S Sal 95(94),1-2.6-7.8-9 E Matt 16,13-23
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Dominikus, stifter av predikerordenen, prest
1 2 Tim 4,1-5 E Matt 5,13-16
I Dominikanerordenen:
H Dominikus
1 Jes 52,5-7 S Sal 96,1-2a.2b-3.7-8a.9.10 2 1 Tim 4,1-8 A Matt 5,16 E Matt 5,13-19 eller Matt 28,16-20
Fre 9
F Den hellige Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein) – vernehelgen for Europa
1 Hos 2,16b.17b.21-22 S Sal 45(44),11-12.14-15.16-17 E Matt 25,1-13
I Karmelittordenen:
F Den hellige Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein) – vernehelgen for Europa
1 (Gr)Est 4,12.14-16.23-25 eller Gal 6,14-16 E Joh 4,19-24
Lør 10
F Den hellige Laurentius – diakon og martyr
1 2 Kor 9,6-10 S Sal 112(111),1-2.5-6.7-8.9 E Joh 12,24-26
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 11
19. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Visd 18,6-9 S Sal 33(32) 2 Hebr 11,1-2.8-19 (kortere: Hebr 11,1-2.8-12) E Luk 12,32-48 (kortere: Luk 12,35-40)
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Klara av Assisi, jomfru
Hos Klarissene:
H Den hellige Klara av Assisi, jomfru
1 Hos 2,16-17.21-22 eller 2 Kor 4,6-10.16-18 E Joh 15,4-10
Man 12
V (Den hellige Johanna Fransiska av Chantal)
1 5 Mos 10,12-22 S Sal 147,12-13.14-15.19-20 E Matt 17,22-27
Tir 13
V (Den hellige Pontian og den hellige Hippolyt)
1 5 Mos 31,1-8 S 5 Mos 32,3-4a.7.8.9+12 E Matt 18,1-5.10.12-14
Ons 14
M Den hellige Maximilian Kolbe, prest og martyr
1 5 Mos 34,1-12 S Sal 66(65),1-3a.5+16-17 E Matt 18,15-20
Vigilie
F Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2 S Sal 132(131),6-7.9-10.13-14 2 1 Kor 15,54-57 E Luk 11,27-28
Tor 15
H Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 Åp 11,19a;12,1-6a.10ab S Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 2 1 Kor 15,20-26 E Luk 1,39-56
Fre 16
V (Den hellige Stefan av Ungarn)
1 Josv 24,1-13 S Sal 136(135),1-3.16-18.21-22+24 E Matt 19,3-12
Lør 17
V (Den salige jomfru Maria)
1 Josv 24,14-29 S Sal 16(15),1-2a+5.7-8.11 E Matt 19,13-15
I Dominikanerordenen:
M Hyacint, prest og ordensbror
Tidebønn for uke 4, vol. IV
I Tromsø stift:
Vigilie
F Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2 S Sal 132(131),6-7.9-10.13-14 2 1 Kor 15,54-57 E Luk 11,27-28
SØN 18
20. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jer 38,4-6.8-10 S Sal 40(39) 2 Hebr 12,1-4 E Luk 12,49-53
I Tromsø stift:
H Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 Åp 11,19a;12,1-6a.10ab S Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 2 1 Kor 15,20-26 E Luk 1,39-56
Man 19
V (Den hellige Johannes Eudes)
1 Dom 2,11-19 S Sal 106(105),34-35.36-37.39-40.43ab+44 E Matt 19,16-22
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Ludvig, biskop
Hos Cistercienserne:
M Den salige Guerric
Tir 20
M Den hellige Bernhard av Clairvaux
1 Dom 6,11-24a S Sal 85(84),9.11-12.13-14 E Matt 19,23-30
Hos Cistercienserne:
H Den hellige Bernhard av Clairvaux
1 Sir 39,6-10 2 Fil 3,17-4,1 E Matt 5,13-19
Ons 21
M Den hellige Pius X
1 Dom 9,6-15 S Sal 21(20),2-3.4-5.6-7 E Matt 20,1-16
Tor 22
M Jomfru Marias dronningverdighet L 1 Jes 9,1-6 S Sal 113(112),1-2.3-4.5-6.7-8 E Luk 1,26-38
1 Dom 11,29-39a S Sal 40(39),5.7-8a.8b-9.10 E Matt 22,1-14
Fre 23
V (Den hellige Rosa av Lima)
1 Rut 1,1.3-6.14b-16.22 S Sal 146(145),5-6.7.8-9a.9bc-10 E Matt 22,34-40
I Karmelittordenen:
M Årsdagen for kirke- og klosterinnvielse
1 1 Kong 8,22-23.27-30 2 Ef 2,19-22 S 84(83) E Joh 4,19-24
I Dominikanerordenen:
M Rosa av Lima
Lør 24
F Den hellige Bartolomeus – Apostel
1 Åp 21,9b-14 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 E Joh 1,45-51
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 25
21. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 66,18-21 S Sal 117(116) 2 Hebr 2,5-7.11-13 E Luk 13,22-30
V (Den hellige Ludvig av Frankrike)
V (Den hellige Josef av Calasanz)
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Ludvig av Frankrike, konge, den fransiskanske legordens vernehelgen
Man 26
1 1 Tess 1,1-5.8b-10 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Matt 23,13-22
I Karmelittordenen:
M Den hellige Teresa in transverberatione cordis: 1 1 Kor 12,31-13,1-10.12-13 S Sal 40(39) E Joh 14,23-27
Tir 27
M Den hellige Monika
1 1 Tess 2,1-8 S Sal 139(138),1-3.4-6 E Matt 23,23-26
Ons 28
M Den hellige Augustin
1 1 Tess 2,9-13 S Sal 139(138),7-8.9-10.11-12ab E Matt 23,27-32
Hos Elisabethsøstrene:
F Den hellige Augustin
Hos Augustinerkorherrene:
H Den hellige Augustin
I Dominikanerordenen:
F Den hellige Augustin
Tor 29
M Johannes Døperens martyrdød
1 Jer 1,17-19 S Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 E Mark 6,17-29
Fre 30
1 1 Tess 4,1-8 S Sal 97(96),1+2b.5-6.10.11-12 E Matt 25,1-13
Lør 31
V (Den salige jomfru Maria)
1 1 Tess 4,9-11 S Sal 98(97),1.7-8.9 E Matt 25,14-30
Tidebønn for uke 2, vol. IV

September 2019

SØN 1
22. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Sir 3,19-21.30-31 [gr. 17-18.20.28-29] S Sal 68(67) 2 Hebr 12,18-19.22-24a E Luk 14,1.7-14
Verdensbønnedagen for skaperverket
I Karmelittordenen:
M Den hellige Teresa Margarita Redi 1 Ef 3,8-12.14-21 E Joh 15,9-17
Man 2
1 1 Tess 4,13-17 S Sal 96(95),1+3.4-5.11-12.13 E Luk 4,16-30
Tir 3
M Den hellige Gregor den Store L 1 2 Kor 4,1-2. 5-7 S Sal 96 (95),1-2. 4-5. 8-9 E Luk 22,24-30
1 1 Tess 5,1-6.9-11 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Luk 4,31-37
Ons 4
1 Kol 1,1-8 S Sal 52(51),10.11 E Luk 4,38-44
Tor 5
1 Kol 1,9-14 S Sal 98(97),2-3ab.3cd-4.5-6 E Luk 5,1-11
For Missionaries of Charity:
F Teresa av Calcutta
1 Høys 8,6-7 2 1 Kor 13,1-13 E Matt 5,1-16
Fre 6
1 Kol 1,15-20 S Sal 100(99),2.3.4.5 E Luk 5,33-39
I Dominikanerordenen:
M Bertrand av Garrigue, prest og ordensbror
Lør 7
V (Den salige jomfru Maria)
1 Kol 1,21-23 S Sal 54(53),3-4.6+8 E Luk 6,1-5
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 8
23. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Visd 9,13-18 (gr. 13-18b) S Sal 90(89) 2 Filem 9b-10.12-17 E Luk 14,25-33
F Jomfru Marias fødsel
Man 9
V (Den hellige Peter Claverius)
1 Kol 1,24-2,3 S Sal 62(61),6-7.9 E Luk 6,6-11
Tir 10
1 Kol 2,6-18 S Sal 145(144),1-2.8-9.10-11 E Luk 6,12-19
Ons 11
1 Kol 3,1-11 S Sal 145(144),2-3.10-11.12-13ab E Luk 6,20-26
Tor 12
V (Jomfru Marias hellige Navn)
1 Kol 3,12-17 S Sal 150,1-2.3-4.5-6 E Luk 6,27-38
Hos Maristene:
H Jomfru Marias hellige navn
1 Sir 24,17-22 2 Gal 4,4-7 eller Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-28
I Karmelittordenen:
M Den salige Maria av Jesus
Fre 13
M Den hellige Johannes Krysostomos L 1 Ef 4,1-7.11-13 S Sal 40 (39),2 og 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 E Mark 4,1-10. 13-20
1 1 Tim 1,1-2.12-14 S Sal 16(15),1-2a+5.7-8.11 E Luk 6,39-42
Lør 14
F Korsets opphøyelse
1 4 Mos 21,4c-9 eller Fil 2,6-11 S Sal 78(77),1-2.34-35.36-37.38 E Joh 3,13-17
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 15
24. søndag i det alminnelige kirkeår
1 2 Mos 32,7-11.13-14 S Sal 51(50) 2 1 Tim 1,12-17 E Luk 15,1-32 (kortere: Luk 15,1-10)
M Jomfru Marias smerter
Man 16
M De hellige Kornelius og Kyprian
1 1 Tim 2,1-8 S Sal 28(27),2.7.8-9 E Luk 7,1-10
Tir 17
V (Den hellige Robert Bellarmin)
1 1 Tim 3,1-13 S Sal 101(100),1-2ab.2cd-3ab.5.6 E Luk 7,11-17
I Karmelittordenen:
F Den hellige Albert av Jerusalem
1 Ef 6,10-18 E Matt 20,25-28
Hos Fransiskanerne:
F Fransiskus' stigmata
1 Gal 6,14-18 E Luk 9,23-26
Hos Klarissene:
F Fransiskus' stigmata
1 Gal 6,14-18 E Luk 9,23-26
Ons 18
1 1 Tim 3,14-16 S Sal 111(110),1-2.3-4.5-6 E Luk 7,31-35
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Josef av Copertino, prest
Tor 19
V (Den hellige Januarius)
1 1 Tim 4,12-16 S Sal 111(110),7-8.9.10 E Luk 7,36-50
For Misjonærer av den Hellige Familie:
H Den salige Jomfru Maria av La Salette
1 1 Mos 9,8-17 2 2 Kor 5,17-21 E Joh 19,25-27
I Dominikanerordenen:
M Juan Macias, ordensbror
Fre 20
M Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere
1 1 Tim 6,3-12 S Sal 49(48),6-7.8-10.17-18.19-20 E Luk 8,1-3
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Frans Maria av Camporosso, ordensbror
I Dominikanerordenen:
V (Frans av Posadas, prest og ordensbror)
Lør 21
F Evangelisten Matteus
1 Ef 4,1-7.11-13 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Matt 9,9-13
Den internasjonale fredsdagen
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 22
25. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Amos 8,4-7 S Sal 113(112) 2 1 Tim 2,1-8 E Luk 16,1-13 (kortere: Luk 16,10-13)
Man 23
M Den hellige Pius av Pietrelcina
1 Esr 1,1-6 S Sal 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6 E Luk 8,16-18
Tir 24
1 Esr 6,7-8.12b.14-20 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Luk 8,19-21
Ons 25
1 Esr 9,5-9 S Tob 13,2.3-4a.4bcd.5.8 E Luk 9,1-6
Tor 26
V (Den hellige Kosmas og den hellige Damian)
1 Hag 1,1-8 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Luk 9,7-9
Fre 27
M Den hellige Vincent av Paul
1 Hag 1,15b-2,9 S Sal 43(42),1.2.3.4 E Luk 9,18-22
Lør 28
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Venceslas)
V (Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere)
1 Sak 2,5-9a.14-15a S Jer 31,10.11-12ab.13 E Luk 9,43b-45
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 29
26. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Amos 6,1a.4-7 S Sal 146(145) 2 1 Tim 6,11-16 E Luk 16,19-31
F De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael
Caritas-søndag
Man 30
M Den hellige Hieronymus
1 Sak 8,1-8 S Sal 102(101),16-18.19-21.29+22-23 E Luk 9,46-50

Oktober 2019

Tir 1
M Den hellige Terese av Jesusbarnet L 1 Jes 66,10-14c S Sal 131 (130),1. 2. 3. E Matt 18,1-5
1 Sak 8,20-23 S Sal 87(86),1-3.4-5.6-7 E Luk 9,51-56
I Karmelittordenen:
F Den hellige Terese av Jesusbarnet
1 Jes 66,10-14c eller 1 Joh 4,7-16 E Matt 11,25-30 eller Matt 18,1-4
Ons 2
M De hellige verneengler
1 2 Mos 23,20-23 S Sal 91(90),1-2.3-4.5-6.10-11 E Matt 18,1-5.10
Tor 3
1 Neh 8,1-4a.5-6,7b-12 S Sal 19(18),8.9.10.11 E Luk 10,1-12
Fre 4
M Den hellige Frans av Assisi L 1 Gal 6,14-18 S Sal 37 (36),3-4. 5-6. 16.11 E Matt 11,25-30
1 Bar 1,15-22 S Sal 79(78),1-2.3-5.8.9 E Luk 10,13-16
Hos Fransiskanerne:
H Den hellige far Frans av Assisi, diakon, stifter av tre ordener
1 Sir 50,1.3-7 2 Gal 6,14-18 E Matt 11,25-30
Hos Klarissene:
H Den hellige Frans av Assisi
Hos Elisabethsøstrene:
H Den hellige Frans av Assisi
I Dominikanerordenen:
F Den hellige Frans av Assisi
Lør 5
V (Den salige jomfru Maria)
1 Bar 4,5-12.27-29 S Sal 69(68),33-35.36-37 E Luk 10,17-24
I Dominikanerordenen:
M Raymund av Capua, prest og ordensbror
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 6
27. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Hab 1,2-3;2,2-4 S Sal 95(94) 2 2 Tim 1,6-8.13-14 E Luk 17,5-10
V (Den hellige Bruno)
Man 7
M Vår Frue av Rosenkransen L 1 Apg 1,12-14 S Luk 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 E Luk 1,26-38
1 Jona 1,1-2,1.11 S Jona 2,2.3.4.5.8 E Luk 10,25-37
Hos Birgittinerne:
H Den hellige Birgittas helligkåring
I Dominikanerordenen:
F Vår Frue av rosenkransen
Tir 8
1 Jona 3,1-10 S Sal 129,1-2.3-4ab.7-8 E Luk 10,38-42
Ons 9
V (Den hellige Dionysius og hans ledsagere)
V (Den hellige Johannes Leonardi)
1 Jona 4,1-11 S Sal 86(85),3-4.5-6.9-10 E Luk 11,1-4
I Dominikanerordenen:
M Ludvig Bertrand, prest og ordensbror
Tor 10
1 Mal 3,13-4,2a S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 11,5-13
Fre 11
V (Den hellige pave Johannes XXIII)
1 Joel 1,13-15;2,1-2 S Sal 9,2-3.6+16.8-9 E Luk 11,15-26
Lør 12
V (Den salige jomfru Maria)
1 Joel 4,12-21 S Sal 97(96),1-2.5-6.11-12 E Luk 11,27-28
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 13
28. søndag i det alminnelige kirkeår
1 2 Kong 5,14-17 S Sal 98(97) 2 2 Tim 2,8-13 E Luk 17,11-19
Man 14
V (Den hellige Callistus I)
1 Rom 1,1-7 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Luk 11,29-32
Tir 15
M Den hellige Teresa av Avila L 1 Rom 8,22-27 S Sal 104 (103),1-2. 24-25. 31.33 E Joh 15,1-8
1 Rom 1,16-25 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Luk 11,37-41
I Karmelittordenen:
H Den hellige Teresa av Jesus
1 Vis 7,7-14 2 Rom 8,14-17.26-27 E Joh 7,14-18.37-39a eller Joh 4,5-15a
Ons 16
1 Rom 2,1-11 S Sal 62(61),2-3.6-7.9 E Luk 11,42-46
I kirker viet til St. Olav:
M Olav den Helliges omvendelse L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I Oslo katolske bispedømme:
V (Olav den Helliges omvendelse) L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I Trondheim stift:
V (Olav den Helliges omvendelse) L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I Tromsø stift:
V (Den hellige Hedvig)
V (Den hellige Margrete Maria Alacoque)
Tor 17
M Den hellige Ignatius av Antiokia L 1 Fil 3,17-4,1 S Sal 34 (33),2-3. 4-5. 6-7. 8-9 E Matt 11,25-30
1 Rom 3,21-30 S Sal 130(129),1-2.3-4b.4c-6 E Luk 11,47-54
Fre 18
F Evangelisten Lukas
1 2 Tim 4,10-17b S Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 E Luk 10,1-9
Lør 19
V (Den salige jomfru Maria)
V (De hellige Johannes av Brébeuf, Isaak Jogues og deres ledsagere)
V (Den hellige Paul av korset)
1 Rom 4,13.16-18 S Sal 105(104),6-7.8-9.42-43 E Luk 12,8-12
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Peter av Alcántara, prest
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 20
29. søndag i det alminnelige kirkeår
1 2 Mos 17,8-13 S Sal 121(120) 2 2 Tim 3,14-4,2 E Luk 18,1-8
Misjonssøndag
Man 21
1 Rom 4,20-25 S Luk 1,69-70.71-72.73-75 E Luk 12,13-21
Tir 22
V (Den hellige pave Johannes Paul II)
1 Rom 5,12.15.17-19.20b-21 S Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.17 E Luk 12,35-38
I Trondheim stift:
Årsdag for bispevigselen
I Oslo katolske bispedømme:
Årsdag for bispevigselen
Ons 23
V (Den hellige Johannes av Capestrano)
1 Rom 6,12-18 S Sal 124(123),1-3.4-6.7-8 E Luk 12,39-48
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Johannes av Capestrano, prest
Hos Klarissene:
F Den hellige Johannes av Capestrano, prest
Tor 24
V (Den hellige Antonius Maria Claret)
1 Rom 6,19-23 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 12,49-53
Fre 25
1 Rom 7,18-25a S Sal 119(118),66.68.76.77.93.94 E Luk 12,54-59
Lør 26
V (Den salige jomfru Maria)
1 Rom 8,1-11 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 13,1-9
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 27
30. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Sir 35,15b-17.20-22a [gr. 12-14.16-18] S Sal 34(33) 2 2 Tim 4,6-8.16-18 E Luk 18,9-14
Man 28
F De hellige apostler Simon og Judas
1 Ef 2,19-22 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Luk 6,12-19
Tir 29
1 Rom 8,17-25 S Sal 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6 E Luk 13,18-21
Ons 30
1 Rom 8,26-30 S Sal 13(12),4-5.6 E Luk 13,22-30
Tor 31
1 Rom 8,31b-39 S Sal 109(108),21-22.26-27.30-31 E Luk 13,31-35

November 2019

Fre 1
H Allehelgensdag
1 Åp 7,2-4.9-14 S Sal 23,1-2.3-4ab.5-6 2 1 Joh 3,1-3 E Matt 5,1-12a
Lør 2
M Allesjelersdag
1 2 Mak 12,43-46 S Sal 103(102),8+10.13-14.15-16.17-18 2 Rom 8,31-35.37-39 E Joh 14,1-6 eller 1 Visd 3,1-9 2 Rom 6,3-9 E Matt 25,31-46 eller 1 Jes 25,6.7-9 2 1 Kor 15,20-28 eller Rom 5,5-11 E Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 3
31. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Visd 11,22-12,2 S Sal 145(144) 2 2 Tess 1,11-2,2 E Luk 19,1-10
V (Den hellige Martin av Porres)
Hos Fransiskanerne:
F Fransiskanerordenens allesjelersdag
Man 4
M Den hellige Karl Borromeus
1 Rom 11,29-36 S Sal 69(68),30-31.33-34.36-37 E Luk 14,12-14
Hos Carolus Borromeussøstrene:
F Den hellige Karl Borromeus
Tir 5
1 Rom 12,5-16a S Sal 131(130),1.2.3 E Luk 14,15-24
Ons 6
1 Rom 13,8-10 S Sal 112(111),1-2.4-5.9 E Luk 14,25-33
I Dominikanerordenen:
M Ignatius, Frans og Alfons, prester og ordensbrødre, og deres ledsagere, martyrer i Kina og Japan
Tor 7
1 Rom 14,7-12 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Luk 15,1-10
I Dominikanerordenen:
F Dominikanerordenens allehelgensdag
1 Sir 44,1-15 eller Kor 6,4-10 E Mark 10,28-30
Fre 8
1 Rom 15,14-21 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Luk 16,1-8
I Karmelittordenen:
V (Den salige Elisabeth av Treenigheten)
I Dominikanerordenen:
M Dominikanerordenens allesjelersdag
1 Åp 21,1-5a.6b-7 E Joh 17,15-21.24-26
Lør 9
F Laterankirkens vigselsfest
1 Esek 47,1-2.8-9.12 eller 1 Kor 3,9b-11.16-17 S Sal 46(45),2-3.5-6.8-9 E Joh 2,13-22
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 10
32. søndag i det alminnelige kirkeår
1 2 Mak 7,1-2.9-14 S Sal 17(16) 2 2 Tess 2,16-3,5 E Luk 20,27-38 (kortere: Luk 20,27.34-38)
M Den hellige Leo den Store
Innsamling av Peterspenger
Man 11
M Den hellige Martin av Tours
1 Visd 1,1-7 S Sal 139(138),1-3.4-6.7-8.9-10 E Luk 17,1-6
Tir 12
M Den hellige Josafat
1 Visd 2,23-3,9 S Sal 34(33),2-3.16-17.18-19 E Luk 17,7-10
Ons 13
1 Visd 6,2-12 S Sal 82(81),3-4.6-7 E Luk 17,11-19
Hos Cistercienserne:
F Alle Benediktinerhelgener
1 Jes 61,9-11 E Joh 15,1-8
Tor 14
1 Visd 7,22-8,1 S Sal 119(118),89.90.91.130.135.175 E Luk 17,20-25
I Karmelittordenen:
F Alle Karmels hellige
1 Rom 8,28-35.37-39 E Matt 5,1-12a
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Nikolas Tavelic og ledsagere, martyrer
Hos Elisabethsøstrene:
F Den salige Maria Louise Merkert
1 1 Mos 12,1-4a 2 Ef 1,3-14 E Joh 15,9-17
Fre 15
V (Den hellige Albert den Store)
1 Visd 13,1-9 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Luk 17,26-37
I Karmelittordenen:
M Alle avdøde fra Karmelittordenen
1 Rom 14,7-9.10c-12 E Matt 25,31-46
I Dominikanerordenen:
F Albert den Store
1 Sir 6,18-21.33-37 eller Jak 3,13-18 E Matt 25,4-23
Lør 16
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Margrete av Skottland)
V (Den hellige Gjertrud)
1 Visd 18,14-16;19,6-9 S Sal 105(104),2-3.36-37.42-43 E Luk 18,1-8
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 17
33. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Mal 4,1-2a S Sal 98(97) 2 2 Tess 3,7-12 E Luk 21,5-19
Bonifatiussøndag
Verdensdagen for de fattige
M Den hellige Elisabeth av Ungarn
Hos Fransiskanerne:
F Den hellige Elisabeth av Ungarn
Hos Elisabethsøstrene:
H Den hellige Elisabeth av Ungarn
1 Sir 26,1-4.13-16 eller 1 Tim 5,3-10 E Matt 25,31-40
Man 18
V (Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer) L 1 Apg 28,11-16.30-31 S Sal 98 (97),1. 2-3ab 3c-4. 5-6 E Matt 14,22-33
1 1 Mak 1,11-16.43-45.57-60.65-67 S Sal 119(118),53.61.134.150.155.158 E Luk 18,35-43
Tir 19
1 2 Mak 16,18-31 S Sal 3,2-3.4-5.6-7 E Luk 19,1-10
I St. Olav, Trondheim:
H Kirkevigselsfest
I Trondheim stift:
F Kirkevigselsfest
Hos Klarissene:
M Den hellige Agnes av Assisi
Ons 20
1 2 Mak 7,1.20-31 S Sal 17(16),1.5-6.8b+15 E Luk 19,11-28
I Karmelittordenen:
M Den hellige Rafael Kalinowski
Tor 21
M Jomfru Marias fremstilling i templet
1 Sak 2,14-17 S Luk 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 E Matt 12,46-50
Fre 22
M Den hellige Cecilia
1 1 Mak 4,36-37.52-59 S 1 Krøn 29,10.11ab.11d-12a.12bcd E Luk 19,45-48
Lør 23
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Klemens I)
V (Den hellige Kolumban)
1 1 Mak 6,1-13 S Sal 9,2-3.4+6.16b+19 E Luk 20,27-40
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 24
H Kristi kongefest
1 2 Sam 5,1-3 S Sal 122(121) 2 Kol 1,12-20 E Luk 23,35-43
M Den hellige Andreas Dung-Lac og hans ledsagere
Hos Klarissene:
M Alle fransiskanerordenens avdøde og velgjørere
Man 25
M Den salige Niels Steensen
1 Dan 1,1-6.8-20 S Dan 3,52.53.54.55.56 E Luk 21,1-4
Tir 26
1 Dan 2,31-45 S Dan 3,57.58.59.60.61 E Luk 21,5-11
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Leonard av Porto Maurizio, prest
Ons 27
1 Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28 S Dan 3,62.63.64.65.66.67 E Luk 21,12-19
Tor 28
1 Dan 6,12-28 S Dan 3,68.69.70.71.72.73.74 E Luk 21.20-28
Hos Fransiskanerne:
M Den hellige Jakob av Marche, prest
Fre 29
1 Dan 7,2-14 S Dan 3,75.76.77.78.79.80.81 E Luk 21,29-33
I Karmelittordenen:
M De salige Dionysos og Redempt
Hos Fransiskanerne:
F Alle fransiskanerordenens hellige
1 Sir 44,1.10-15 E Mark 10,17-21
Hos Klarissene:
M Alle fransiskanerordenens hellige
Lør 30
F Den hellige Andreas
1 Rom 10,9-18 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Matt 4,18-22
Tidebønn for uke 1, vol. I

Desember 2019

SØN 1
Søndagtekster år A, hverdagslesninger år II
1. søndag i advent
1 Jes 2,1-5 S Sal 122(121) 2 Rom 13,11-14 E Matt 24,37-44
Man 2
1 Jes 2,1-5 S Sal 122(121),1-2.3-4a.(4b-5.6-7) 8-9 E Matt 8,5-11
Tir 3
M Den hellige Frans Xavier
1 Jes 11,1-10 S Sal 72(71),2.7-8.12-13.17 E Luk 10,21-24
Hos Franciskus Xaverius-søstrene:
F Patronatsfest
Ons 4
V (Den hellige Johannes av Damaskus)
1 Jes 25,6-10a S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 15,29-37
I Tromsø stift:
V (Den hellige Barbara)
Minnedagens messe m/adventsprefasjon I eller helgenprefasjon
Tor 5
1 Jes 26,1-6 S Sal 118(117),1+8-9.19-21.25-27a E Matt 7,21.24-27
Fre 6
V (Den hellige Nikolas av Myra)
1 Jes 29,17-24 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Matt 9,27-31
Lør 7
M Den hellige Ambrosius
1 Jes 30,19-21.23-26 S Sal 147(146),1-2.3-4.5-6 E Matt 9,35-10,1.6-8
Tidebønn for uke 2, vol. I
SØN 8
2. søndag i advent
1 Jes 11,1-10 S Sal 72(71) 2 Rom 15,4-9 E Matt 3,1-12
Man 9
H Jomfru Marias uplettede unnfangelse
1 1 Mos 3,9-15.20 S Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4 2 Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-38
Hos Oblatfedrene:
H Patronatsfest
1 1 Mos 3,9-15.20 S Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4 2 Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-38
Tir 10
V (Vår Frue av Loreto) L 1 Jes 7,10-14 S Luk 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 E Luk 1,26-38
Minnedagens messe m/prefasjon for Jomfru Maria
1 Jes 40,1-11 S Sal 96(95),1-2.3+10ac.11-12.13 E Matt 18,12-14
Ons 11
V (Den hellige Damasus I)
1 Jes 40,25-31 S Sal 103(102),1-2.3-4.8+10 E Matt 11,28-30
Tor 12
V (Vår Frue av Guadalupe)
1 Jes 41,13-20 S Sal 145(144),1+9.10-11.12-13ab E Matt 11,11-15
Fre 13
M Den hellige Lucia
1 Jes 48,17-19 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Matt 11,16-19
Lør 14
M Den hellige Johannes av korset
1 Sir 48,1-4.9-11 S Sal 80(79),2ac+3b.15-16.18-19 E Matt 17,10-13
I Karmelittordenen:
H Den hellige Johannes av korset
1 Jes 43,1-3a.4-5 2 Rom 8,14-18.28-30 E Joh 17,11b.17-26
Tidebønn for uke 3, vol. I
SØN 15
3. søndag i advent
1 Jes 35,1-6a.10 S Sal 146(145) 2 Jak 5,7-10 E Matt 11,2-11
Man 16
1 4 Mos 24,2-7.15-17a S Sal 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9 E Matt 21,23-27
Tir 17
1 1 Mos 49,2.8-10 S Sal 72(71),2.3-4ab.7-8.17 E Matt 1,1-17
Ons 18
1 Jer 23,5-8 S Sal 72(71),2.12-13.18-19 E Matt 1,18-24
Tor 19
1 Dom 13,2-7.24-25a S Sal 71(70),3-4a.5-6ab.16-17 E Luk 1,5-25
Fre 20
1 Jes 7,10-14 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 1,26-38
Lør 21
[Den hellige Peter Canisius]
1 Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-18 S Sal 33(32),2-3.11-12.20-21 E Luk 1,39-45
Tidebønn for uke 4, vol. I
SØN 22
4. søndag i advent
1 Jes 7,10-14 S Sal 24(23) 2 Rom 1,1-7 E Matt 1,18-24
Man 23
[Den hellige Johannes av Kęty]
1 Mal 3,1-4.23-24 S Sal 25(24),4bc-5ab.8-9.10+14 E Luk 1,57-66
Tir 24
1 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 S Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 E Luk 1,67-79
Julaftenvigilien:
H 1 Jes 62,1-5 S Sal 89(88),4-5.16-17.27+29 2 Apg 13,16-17.22-25 E Matt 1,1-25 (kortere: Matt 1,18-25)
Ons 25
H Kristi fødselsfest
1. julemesse, midnattsmessen: 1 Jes 9,2-7 S Sal 95,1-2a.2b-3.11-12.13 2 Tit 2,11-14 E Luk 2,1-14
2. julemesse, messen ved daggry: 1 Jes 62,11-12 S Sal 97(96),1+6.11-12 2 Tit 3,4-7 E Luk 2,15-20
3. julemesse, juledag: 1 Jes 52,7-10 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6 2 Hebr 1,1-6 E Joh 1,1-18 (kortere: Joh 1,1-5.9-14)
Tor 26
F Den hellige Stefan – kirkens første martyr
1 Apg 6,8-10;7,54-59 S Sal 31(30),3cd-4.6+8ab.16bc+17 E Matt 10,17-22
Bønnedag for forfulgte og undertrykte kristne
Fre 27
F Den hellige evangelisten Johannes
1 1 Joh 1,1-4 S Sal 97(96),1-2.5-6.11-12 E Joh 20,2-8
Lør 28
F De uskyldige barn i Betlehem
1 1 Joh 1,5-2,2 S Sal 124(123),2-3.4-5.7b-8 E Matt 2,13-18
Tidebønn for uke 1, vol. I
SØN 29
F Den hellige familie
1 Sir 3,2-6.12-14 S Sal 128(127),1-2.3.4-5 2 Kol 3,12-21 E Matt 2,13-15,19-23
[Den hellige Thomas Becket]
Man 30
Juleoktaven
1 1 Joh 2,12-17 S Sal 96(95),7-8a.8b-9.10 E Luk 2,36-40
Tir 31
[Den hellige Sylvester I]
Juleoktaven
1 1 Joh 2,18-21 S Sal 96(95),1-2.11-12.13 E Joh 1,1-18
av Mats Tande publisert 26.11.2016, sist endret 01.01.2020 - 13:39