ANTONELLI, Ennio (1936 - )

nullKardinalprest, den romerske kurie, tidligere president for Det pavelige råd for familien (2008-2012), erkebiskop emeritus av Firenze (2001-2008).

Født: Ennio Antonelli ble født onsdag den 18. november 1936 i Todi i Italia. Han fikk sin utdannelse ved seminaret i Todi, det pavelige regionale seminaret i Assisi og det pavelige romerske presteseminaret. Deretter studerte han ved Det pavelige Lateranuniversitetet i Roma, hvor han tok lisensiatgraden i teologi. På det statlige universitetet i Perugia tok han doktorgrad i litteratur og filosofi.

Prest: Han ble presteviet den 2. april 1960 i Todi. Han ble professor, viserektor og rektor for seminaret i Perugia. Han ble professor i teologi ved det regionale seminaret i Assisi, professor i kunsthistorie ved de høyere institutter i Assisi og Deruta, kirkelig assistent for de katolske «Laureati» og sogneprest.

Biskop: Han ble den 25. mai 1982 utnevnt til biskop av det lille bispedømmet Gubbio i Umbria av pave Johannes Paul II. Han ble bispeviet den 29. august 1982 i Todi av Decio Lucio Grandoni, biskop av Orvieto og Todi. Han ble den 6. oktober 1988 utnevnt til erkebiskop av Perugia-Città di Pieve. I 1990 sendte han ut et berømt hyrdebrev som fordømte overtro i alle former. Mer enn 90 % av italienerne er katolikker, men millioner av dem leser sine horoskoper hver dag og vender seg til mennesker som leser i tarotkort, og mange ber om eksorsisme.

Han ble den 25. mai 1995 utnevnt til generalsekretær for den italienske bispekonferansen, og i henhold til tradisjonen gikk han derfor den 26. mai 1995 av som erkebiskop av Perugia-Città di Pieve. Han var svært aktiv i mediene og uttalte seg om tallrike politiske spørsmål. Han deltok på den andre bispesynoden for Europa i oktober 1999. Da Vatikanet i 1999 utga et revidert rituale for eksorsisme, sa han på en pressekonferanse at tilfellene av demonbesettelse er svært sjeldne, men at «i dag ser mennesker etter djevelen overalt, bortsett fra der hvor han virkelig er: i synden».

Han ble den 21. mars 2001 utnevnt til erkebiskop av Firenze etter kardinal Silvano Piovanelli.

Kardinal: Han ble kreert til kardinalprest i pave Johannes Paul IIs niende konsistorium den 21. oktober 2003, da han mottok den røde birettaen og titularkirken Sant'Andrea delle Fratte. Han ble den 24. november 2003 utnevnt av paven til medlem av Det pavelige råd for Legfolket og til Det pavelige råd for Sosial kommunikasjon.

Han deltok i konklavet den 18. og 19. april 2005 som valgte pave Benedikt XVI. Den 7. juni 2008 ble han utnevnt av pave Benedikt til ny president for Det pavelige rådet for Familien etter den kolombianske kardinal Alfonso Lopez Trujillo, som døde den 19. april 2008. Han forble apostolisk administrator av Firenze i påvente av utnevnelsen av den nye erkebiskopen. Den 8. september 2008 utnevnte pave Benedikt XVI biskop Giuseppe Betori til ny erkebiskop av Firenze. Han overtok i 2001 stillingen som generalsekretær for bispekonferansen etter nettopp kardinal Antonelli.

Han gikk av som president for Det pavelige rådet for Familien 26. juni 2012 ved oppfylt aldersgrense på 75 år, og overlot presidentskapet til erkebiskop Vincenzo Paglia.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Antonelli stadfestet som medlem av Helligkåringskongregasjonen (19. desember). Han tilhører Focolare-bevegelsen. Han fylte åtti år den 18. november 2016 og mistet da retten til å delta i pavevalg.

av Webmaster publisert 08.09.2008, sist endret 18.11.2016 - 12:04