Andre dokumenter fra Den hellige Stol

I denne dokumentkategorien finner du dokumenter fra organer i den romerske kurie som ikke bærer Pavens signatur, men som er sendt ut under pave Johannes Paul IIs pontifikat. Det dreier seg for det meste om dokumenter (erklæringer, instruksjoner) fra Vatikanets forskjellige kongregasjoner, råd og kommisjoner, men kan også dreie seg om viktige taler holdt eller brev skrevet av kuriekardinaler og andre, når disse talene representerer en viktig klargjøring av et kirkelig utspill eller dokument.


Novene for Johannes Paul IIs sjel

Minneord i forbindelse med pave Johannes Paul IIs død 2005

Skriv til biskopene om samarbeidet mellom mann og kvinne i Kirken og i verden (31. mai 2004, Kongregasjonen for Troslæren, offentliggjort 31. juli 2004)

no.gif Presentasjon av instruksjonen «Redemptionis Sacramentum» om misbruk knyttet til nattverden (sammendrag fremlagt på pressekonferanse i Vatikanet den 23. april 2004)

Redemptionis Sacramentum On certain matters to be observed or to be avoided regarding the Most Holy Eucharist (25. mars 2004, Gudstjeneste- og sakramentsordningen, offentliggjort 23. april 2004)

Family Values versus Safe Sex (1. desember 2003, refleksjon av kardinal Alfonso Lopez Trujillo, President for Det pavelige Råd for Familien)

Overveielser rundt forslag om rettslig anerkjennelse av homoseksuelt samliv (3. juni 2003, Kongregasjonen for Troslæren, offentliggjort 31. juli 2003)

Jesus Christ, The Bearer of the Water of Life - A Christian reflection on the "New Age" (3. februar 2003, De pavelige råd for kulturen / for den interreligiøse dialog)

Læremessig note om visse spørsmål knyttet til katolikkers deltagelse i det politiske liv (16. januar 2003, Kongregasjonen for Troslæren)

Den katolske kirkes årlige budskap til muslimer ved avslutningen av fastemåneden ramadan - 2002 (22. november 2002)

Message to Hindus for the Feast of Diwali 4 November 2002 (offentliggjort 29. oktober 2002, Rådet for den interreligiøse dialog)

Godkjennelse av at den salige Eysteins dag feires som festdag i Trondheim stift (30. september 2002, Gudstjeneste- og sakramentkongregasjonen)

The Priest, Pastor and Leader of the Parish Community (4. august 2002, offentliggjort 18. oktober 2002, Kongregasjonen for kleresiet)

Brev til de amerikanske biskoper om "Dallas"-normene om misbrukssaker som involverer prester (14. oktober 2002, Bispekongregasjonen)

Om avlat i Birgittaåret (10. juni 2002, Det apostoliske Pønitentiari)

Starting Afresh from Christ - Consecrated Life in the Third Millenium (Kongregasjonen for institutter for konsekrert liv og selskaper for apostolisk liv, 19. mai 2002)

Om ordinasjon av homofile menn (16. mai 2002, Brev fra Kongregasjonen for Gudstjenesten og sakramentsordningen)

Directory on Popular Piety and the Liturgy. Principles and Guidelines (Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen, 9. april 2002)

Where the Holy See Stands on Human Cloning (The Holy See's mission at the United Nations, 3. mars 2002)

The Church and Internet (28. februar, 2002, Pontifical Council for Social Communications)

Ethics in Internet (28. februar, 2002, Pontifical Council for Social Communications)

Den katolske kirkes årlige budskap til muslimer ved avslutningen av fastemåneden ramadan - 2001 (29. november 2001)

Vatikanets kritikk av kloningseksperimentet (26. november 2001)

Development Dimensions of the World Trade Organization (Statssekretariatet, 30. oktober 2001)

Om transplantasjon av organer fra dyr (Det pavelige Akademi for Livet, 26. september 2001)

Guidelines For Admission To The Eucharist Between The Chaldean Church And The Assyrian Church Of The East (20. juli 2001)

Offentlig formaning av erkebiskop Emmanuel Milingo (16. juli 2001, Troskongregasjonen)

Holy See Delegation's Final Statement to the 26th Special Session (on AIDS) of the U.N. (27. juni 2001)

Holy See Delegation's Address at U.N. on AIDS (27. juni 2001, Javier Lozano Barragán, president of the Pontifical Council for Health Care Workers)

no.gif Alvorligere forbrytelser forbeholdt kongregasjonen for troslæren (uoffisiell oversettelse av "De delictis gravioribus" - 18. mai 2001, Kongregasjonen for Troslæren)

Instruction on the Sending abroad and Sojourn of diocesan Priests from Mission Territories (25. april 2001, Congregation for the Evangelisation of peoples)

Vatican Notification Regarding Certain Writings of Fr. Marciano Vidal, C.Ss.R. (22. februar 2001, offentliggjort 15. mai 2001, Troskongregasjonen)

Liturgiam authenticam - Om bruken av folkespråkene i den romerske liturgis liturgiske bøker (Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsdisiplinen, 28. mars 2001)

no.gif Godkjennelse av at minnedagen for den hellige Eystein Erlendsson kan feires som valgfri minnedag i Trondheim stift. (10. februar 2001, Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen, oversatt av Torbjørn Olsen)

Notification regarding Book of Fr. Jacques Dupuis on Religious Pluralism (24. januar 2001, offentliggjort 26. februar 2001, Troskongregasjonen)

Respect for the Dignity of the Dying (Det pavelige Akademi for Livet, 9. desember 2000)

Instruction On Prayers For Healing (Troskongregasjonen, 23. november 2000)

Statement on the so-called morning-after pill (Det pavelige Akademi for Livet, 31. oktober 2000)

On the use of Human Embryonic Stem Cells (Pontifical Academy for Life -- August 25, 2000)

Dominus Iesus -- On the unicity and salvific universality of Jesus Christ and the Church (erklæring fra Troskongregasjonen 6. august 2000)

Presentasjon av ny «Generell Orientering om det Romerske Missale» (promulgert 28. juli 2000)

Family, Marriage and 'De Facto' Unions (Det pavelige råd for Familien, 26. juli 2000)

Note on the Expression «Sister Churches» (Troskongregasjonen, 30. juni 2000)

Declaration on Holy Communion, and the divorced and remarried (Datert 25. juni 2000, offentligjort 6. juli 2000, Pontifical Council for the Interpretation of Legal Texts)

Ethics in Communications -- Dokument om etikk og massemedier (Offentliggjort den 4. juni 2000, Det pavelige råd for sosial kommunikasjon)

Pavens fasteretrett - 2000

no.gif Den katolske kirkes årlige budskap til muslimer ved avslutningen av fastemåneden ramadan - 2000 (6. januar 2000)

Det pavelige råd for rettferdighet og fred: The social agenda - samling av sentrale tekster om Kirkens sosiallære (2000)

The Holy See and the Holy Land: Justice and Charity (25. oktober 1999, Tale til FN av erkebiskop Jean-Louis Tauran, Vatikanets Statssekretariat)

no.gif Uttalelse fra Vatikanet om feilaktige påstander fra UNFPA (27. september 1999, Joaquin Navarro-Valls, Vatikanets pressetalsmann)

no.gif Vatikanets brev til den katolske kirke i Tyskland om svangerskapsrådgivning (21. september 1999)

The Priest and the Third Christian Millennium: Teacher of the Word, Minister of the Sacraments, and leader of the Community (19. mars 1999, offentliggjort 20. juli 1999, Kongregasjonen for Kleresiet)

Notification regarding Sister Jeannine Graminck, S.S.N.D., and Father Robert Nugent, S.D.S. (13. juli 1999, Kongregasjonen for troslæren)

no.gif Kommuniké fra Det pavelige Råd for fremme av Kristen Enhet (22. juni 1999 - med italiensk original vedlagt)

no.gif Kardinal Cassidys presentasjon av nye dokumenter om "Felleserklæringen om Rettferdiggjørelseslæren" (11. juni 1999)

Joint Declaration regarding the doctrine of Justification (11. juni 1999, Official Common Statement by the Lutheran World Federation and the Catholic Church)

Towards a Pastoral Approach to Culture (Pont. Council for Culture, 23. mai 1999, offentliggjort 3. juni 1999)

Verbi Sponsa - Instruction on the Contemplative Life and on the Enclosure of Nuns (Congregation for Institutes of Consecrated Life and for Societies of Apostolic Life, 13. mai 1999)

The Gift of Authority (12. mai 1999, felleserklæring fra den anglikansk-katolske samtalekommisjon, offentliggjort av Det pavelige råd for fremme av de kristnes enhet)

The Shrine - Memory, Presence and Prophecy of the Living God (8. mai 1999, Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People)

Den katolske kirkes årlige budskap til muslimer ved avslutningen av fastemåneden ramadan - 1999 (8. januar 1999)

Instruction on Inter-institute Collaboration for Formation (8. desember 1998, Kongregasjonen for Institutter for konsekrert liv og Selskaper for apostolisk liv)

Reflections on the primacy of Peter's Successor in the Mystery of the Church (30. oktober 1998, Troskongregasjonen)

The Holy See and Jerusalem (26. oktober 1998, tale, erkebiskop Jean-Louis Tauran)

The Dignity of Older People and their Mission in the Church and in the World (1. oktober 1998, Det pavelige råd for Legfolket)

Instruction On Missionary Cooperation (1. oktober 1998, Kongregasjonen for Troens Utbredelse)

Letter to the Lutheran World Federation Concerning the Joint Declaration (30. juli 1998, brev av kardinal Edward I. Cassidy til generalsekretæren for Det Lutherske Verdensforbund)

Notification Concerning the Writings of Father Anthony de Mello, SJ (datert 24. juni 1998, Kongregasjonen for Troslæren - offentliggjort 22. august 1998)

Commentary on the Concluding Formula of the 'Professio fidei' (29. juni 1998, Kongregasjonen for Troslæren)

no.gifDen katolske kirkes svar på felleserklæringen mellom Den katolske kirke og Det lutherske Verdensforbund om rettferdiggjørelseslæren - norsk versjon (25. juni 1998, Det pavelige råd for fremme av kristen enhet). (Versjon på italiensk, engelsk fransk, og tysk)

Kardinal Edward I. Cassidys presentasjon av Den katolske kirkes svar på felleserklæringen mellom Den katolske kirke og Det lutherske Verdensforbund om rettferdiggjørelseslæren (25. juni 1998, Det pavelige råd for fremme av kristen enhet).

Reflections on the Holy See's Statement on the Shoah (15. mai 1998, tale av kardinal Edward I. Cassidy)

no.gifDen katolske kirkes årlige budskap til buddhister i anledning festen Vesakh (8. mai 1998)

Vi husker: en refleksjon over Holocaust (12. mars 1998, Commission for religious relations with the jews)

On Decrease of Fertility in the World (27. februar 1998, Declaration by the Pontifical Council for the Family)

Basic Norms For The Formation of Permanent Deacons & Directory For The Ministry And Life of Permanent Deacons (22. februar 1998, Congregation For Catholic Education/Congregation for The Clergy)

The Catholic School on the Threshold of the Third Millenium (28. desember 1997, Kongregasjonen for Katolsk Utdannelse)

Towards a Better Distribution of Land - The Challenge of Agrarian Reform (23. november 1997, Det pavelige Råd for Rettferdighet og Fred)

Observations on the Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights (11. november 1997, Statssekretariatet, lagt frem for UNESCO i Paris)

Reflections on Cloning (30. september 1997, Det pavelige akademi for livet)

Notification on Proper Calendars and Proper Liturgical Texts (20. september 1997, Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments)

Instruction on certain questions regarding the collaboration of the non-ordained faithful in the sacred ministry of priest (13. august 1997)

Regulations for Doctrinal Examination (29. juni 1997, Congregation for the Doctrine of the Faith)

Indult allowing the presence of the cremated remains of a body at the Funeral Mass (21. mars 1997, Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments)

Vademecum for confessors concerning some aspects of the morality of conjugal life (12. februar 1997, Det pavelige råd for Familien)

no.gifDen katolske kirkes årlige budskap til muslimer ved avslutningen av fastemåneden ramadan - 1997 (31. januar 1997)

no.gifKommuniké fra Kongregasjonen for Troslæren om privatåpenbaringer (29. november 1996, Troskongregasjonen, om Vassula Rydén)

World Hunger a Challenge for all: Development in Solidarity (4. oktober 1996, Pont. Council «Cor Unum»)

The Excommunication of Followers of Archbishop Lefebvre (24. august 1996, Pontifical Council for the Interpretation of Legislative Texts - offentlig i 1998)

Preparation for the Sacrament of Marriage (13. mai 1996, Pontifical Council for the Family)

Letter Concerning the CDF Reply Regarding Ordinatio Sacerdotalis (7. desember 1995, Congregation for the Doctrine of the Faith)

The Truth and Meaning of Human Sexuality -- Guidelines for Education within the Family (21. november 1995, The pontifical council for the family)

Responsum ad Dubium: Concerning the Teaching Contained in Ordinatio Sacerdotalis (28. oktober 1995, Congregation for the Doctrine of the Faith)

Kristologisk felleserklæring mellom Den katolske kirke og Den assyriske Kirke av Østen (11. november 1994)

Concerning the Reception of Holy Communion by the Divorced and Remarried Members of the Faithful (14. september 1994, Troskongregasjonen)

The Presence of the Church in the University and in University Culture (22. mai 1994, Congregation foe Catholic Education, Pont. Council for the Laity, Pont. Council for Culture)

Directives on Formation in Religious Institutes (2. februar 1994, Kongregasjonen for Institutter for konsekrert liv og Selskaper for apostolisk liv)

Directory on the Ministry and Life of Priests (31. januar 1994, Kongregasjonen for klerusen)

Vocational, formative and promotional orientation of Catechists in the territories dependent on the Congregation for the Evangelization of Peoples (3. desember 1993, Kongregasjonen for Troens Utbredelse)

Questions proposed concerning "Uterine isolation" and Related Matters (31. juli 1993, Troskongregasjonen)

Guide for Catechists (16. juni 1993, Kongregasjonen for Troens utbredelse)

Directory For Ecumenism (25. mars 1993, The Pontifical Council For Promoting Christian Unity)

Refugees: A Challenge to Solidarity (25. juni 1992, Pont. Council «Cor Unum», Pont. Council for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People)

Communionis notio - Some Aspects Of The Church Understood As Communion (28. mai 1992, Congregation for the Doctrine of the Faith)

Pastoral Instruction on Social Communications - "Aetatis Novae" (17. mars 1992, Pontifical Social Communications Council)

Fraternal life in Community (2. februar 1990, Kongregasjonen for Ordenssamfunn og Sekularinstitutter)

Some Aspects of Christian Meditation (15. oktober 1989, Troskongregasjonen)

Pastoral Guide for Diocesan Priests in Churches Dependent on the Congregation for the Evangelization of Peoples (1. oktober 1989, Kongregasjonen for Troens Utbredelse)

Profession of Faith and The Oath of Fidelity on Assuming an Office to be Exercised in the Name of the Church (1989, Issued by the Congregation for the Doctrine of the Faith)

Kirken og rasismen - på vei mot et mer menneskeverdig samfunn (3. november 1988, kommisjonen for Rettferdighet og Fred)

Ekskommunikasjon av erkebiskop Marcel Lefebvre (1. juli 1988, dekret fra Bispekongregasjonen)

On "The Many Faces of AIDS" (29. mai 1988, brev fra kardinal Joseph Ratzinger til erkebiskop Pio Laghi, om dokument fra den amerikanske bispekonferanse om aids)

Donum Vitae - Instruction on Respect for Human Life in Its Origin and on the Dignity of Procreation (22. februar 1987, Congregation for the Doctrine of the Faith)

Letter to the Bishops of the Catholic Church on The Pastoral Care of Homosexual Persons (1. oktober 1986, Troskongregasjonen)

Instruction On Christian Freedom And Liberation (22. mars 1986, Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith)

Instruction on Certain Aspects of "Theology of Liberation" (6. august 1984, Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith)

Declaration On Masonic Associations (26. november 1983, Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith)

Charter Of The Rights Of The Family (22. oktober 1983, Den hellige Stol)

Essential elements in the Church's teaching on Religious life as applied to Institutes dedicated to works of the Apostolate (31. mai 1983, Kongregasjonen for Ordenssamfunn og Sekularinstitutter)

Clarification Concerning Status Of Catholics Becoming Freemasons (17. februar 1981, Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith)

Instruksjon om barnedåpen - En redegjørelse for foreldre, sjelesørgere, lærere og menigheter (20. oktober 1980, Kongregasjonen for Troslæren)

Uttalelse fra kardinal John Wright om første skriftemål og første kommunion (12. juni 1980)

no.gif Erklæring om eutanasi (medlidenhetsdrap) Kongregasjonen for Troslæren (5. mai 1980)

Instruction Concerning Worship of the Eucharistic Mystery - "Inaestimabile Donum" (17. april 1980, Sacred Congregation for the Sacraments and Divine Worship)

av Webmaster publisert 29.06.2005, sist endret 17.07.2017 - 15:37