Ny polsk picpuspater til Oslo katolske bispedømme

Pawel Wiech Den 5. februar ankom den polske picpuspater Pawel Piotr Wiech SS.CC. Norge. P. Wiech tilhører den polske provins av picpuskongregasjonen, men vil en periode bo sammen med picpusene av den tyske provins i Kristiansand, der han i første omgang skal konsentrere seg om opplæring i norsk språk og kultur.

P. Wiech er født 24. november 1972 i Rzeszow, som ligger sør-øst i Polen. Han avga sine evige løfter 10. mai 1998 i Polanica Zdroj og ble presteviet 29. mai 1999 i erkebispedømmet Wroclaw.

Den polske provins av picpuskongregasjonen etablerte seg i Norge i 1986. Foruten p. Wiech er det for tiden tre andre polske picpuspatre i Norge: P. Gerard Filak (sjelesørger for polakker i Oslo katolske bispedømme), p. Janusz Fura (sogneprest i Drammen) og p. Robert Kanoza (sogneprest i Hamar).

Kongregasjonens tyske provins etablerte seg i Norge i 1920. I dag bor tre tyske picpuspatre i kommunitet i Kristiansand: p. Heinz-Josef Catrein (moderator for pastorateamet), p. Arne M. Kirsebom (superior) og p. Olav Müller. Også to av våre biskoper, biskop Gerhard Schwenzer SS.CC av Oslo og biskopprelat Georg Müller SS.CC av Trondheim er picpuspatre tilhørende den tyske provins.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
9. februar 2004

av Webmaster publisert 09.02.2004, sist endret 30.07.2011 - 13:14