Tidligere økonom frifunnet

 

Les alle artikler om medlemssaken:


Rettsakens gang:


DAG 1: 
Flere medlemmer enn det ble søkt støtte for

DAG 2: Biskop Eidsvig vitnet

DAG 3: Sterke utsagn i retten

DAG 4: Fokus på opprydningen

DAG 5: – Ingen har forsøkt å jukse

 

 

IMG_8115 (2).JPG

LETTET:  – Vi er glade for frifinnelsen av vår tidligere økonom, men skuffet over at OKB har fått en bot for medlemsrot, sier fungerende økonom, advokat Sindre-Jacob Bostad.

 

Oslo katolske bispedømmes (OKB) tidligere økonom er frifunnet for tiltalen om forsettlig grovt bedrageri. Bispedømmet ble, på grunn av sviktende kontroll og rutiner, idømt en bot på to millioner kroner.

 

Tekst: NTB og katolsk.no

 

– Vi er glade for at vår tidligere økonom er blitt frifunnet og at dommen, selv om den ikke er rettskraftig, slår fast at han ikke har gjort seg skyldig i straffbare forhold. Saken har vært en stor belastning for ham og hans familie, sier OKBs fungerende økonom, advokat Sindre-Jacob Bostad.

 

Frykter ikke anke

Den nå frikjente, tidligere OKB-økonomen uttrykker stor lettelse over at han er kjent uskyldig i en kommentar til Vårt Land.

– Jeg er glad og lettet for å bli frifunnet. Mest av alt for at familien nå får tilbake sin far, sier han til avisen.

– Frykter du en anke?

– Nei, egentlig ikke. Jeg har levd med denne saken i tre år, sier han.

Bot for rot

Dommen falt i Oslo tingrett fredag 8. desember. Retten har kommet frem til at den tidligere økonomen ikke er skyldig i det han var tiltalt for.

Men dommen slår fast at Oslo katolske bispedømme dømmes til en bot på to millioner kroner. Boten for foretaksstraff er for grovt uaktsomt forhold, ikke for forsett eller juks. Begrunnelsen går på sviktende kontroll og rutiner.

Ikke enige

– Samtidig er vi skuffet over at bispedømmet er ilagt foretaksstraff. Det strider mot vår oppfatning av hva som har skjedd. Vi er ikke enig i boten, og skal nå lese domspremissene før vi beslutter om vi skal anke eller ikke, sier Bostad.

Bispedømmet fikk i november i fjor en foretaksstraff på 1 million kroner, men nektet å godta boten. Dermed tok påtalemyndigheten saken til retten.

Vurderer anke

Statsadvokat Kristian Jarland ba opprinnelig om 5 millioner kroner i foretaksstraff og halvannet års fengsel for den daglige lederen som også var OKBs økonom, hvorav seks måneder betinget. Resultatet ble imidlertid langt lavere bot og frifinnelse for den daglige lederen.

– Jeg registrerer at tingretten er enig med påtalemyndigheten i at telefonkatalogmetoden er lovstridig. Videre har retten fulgt påtalemyndighetens syn på at det var flere interne advarsler i Oslo katolske bispedømme uten at disse ble fulgt opp, sier Jarland til NTB.

Han skal nå bruke de neste to ukene på å lese dommen grundig og vurdere om den skal ankes.

Ingen vinning

Tingrettsdommer Ellen Meinich Martens fastslår at det ikke er bevist at det var tale om bevisst forsøk på bedrageri. Når det gjelder den daglige lederen er det heller ikke bevist at han hadde noen vinnings hensikt ved fremsettelsen av kravene, verken personlig eller på vegne av OKB.

Martens understreker at den daglige lederen skal dømmes ut fra sin egen forståelse av hva bispedømmet hadde krav på av økonomisk støtte fra det offentlige. I retten forklarte han at han var overbevist om at det var mange flere katolikker innenfor OKB enn de fikk medlemsstøtte for.

For lite støtte

– Blant annet på bakgrunn av en sterkt økende tilstrømming til kirken fra Polen og Litauen og et medlemsantall som ikke vokste proporsjonalt, var han av den bestemte oppfatning at de ikke fikk den støtten de hadde krav på. Noen uberettiget gevinst for OKB var ikke i hans tanker, fastslår tingrettsdommer Martens.

Oslo tingrett mener imidlertid at bispedømmet hadde gode muligheter til å forebygge den ulovlige registreringspraksisen, men påpeker at det ikke er fremlagt noen instrukser over hvordan medlemsregistreringen skulle foregå.

 

Ikke kjennskap

I dommen viser tingretten til at det i et bisperådsmøte i februar 2013 var enighet om at det skulle sendes ut brev til samtlige personer som var registrert ved telefonkatalogmetoden for å rydde opp. Biskop Bernt Eidsvig ønsket imidlertid først å ha et møte med Den norske kirke for å sammenligne erfaringer, og for om mulig å avtale en videre strategi. Møtet fant aldri sted, og det ble heller ikke gitt signaler til den daglige lederen at praksisen skulle endres.

Saken mot biskop Bernt Eidsvig ble for øvrig henlagt i fjor fordi statsadvokaten mente det ikke kunne bevises at han hadde kjennskap til det som foregikk under hans ledelse.

Uenige

I Oslo katolske bispedømme er man skuffet over at saken likevel har ført til at bispedømmet må ut med to millioner kroner i foretaksstraff.

– Det strider mot vår oppfatning av hva som har skjedd. Vi er ikke enig i boten, og skal nå lese domspremissene før vi beslutter om vi skal anke eller ikke, sier OKBs fungerende økonom, advokat Sindre-Jacob Bostad.

 

Les dommen HER.

 

Les flere saker om rettssaken