Paven og kurien bekrefter verdien av det prestelige sølibat

 Se også:

Benedikt XVI og hans medhjelpere i Den romerske kurie bekreftet verdien av presters sølibat og vektla behovet for en "menneskelig og kristen formasjon" for prester og seminarister.

Bestemmelsen ble bekreftet i en kommuniké utstedt av Vatikanets pressekontor, etter et spesielt møte i Det apostoliske palass torsdag den 16. november.

Paven ledet møtet, som samlet kardinaler og erkebiskoper som leder kuriens ulike dikasterier.

Pressekontorets kommuniké avdekket at "møtets deltagere mottok detaljert informasjon om de søknader om dispensjasjon fra sølibatsløftet som har kommet inn de siste årene og muligheten for at de prester som på det nåværende tidspunkt oppfyller betingelsene som Kirken har definert, kan settes inn igjen i tjeneste."

"Det verdifulle ved bestemmelsen om prestelig sølibat ble bekreftet, i henhold til den katolske tradisjon, og man bekreftet behovet for en solid menneskelig og kristen formasjon for både seminarister og for allerede ordinerte prester."

Dette var det tredje møte for lederne for Den Hellige Stols dikasterier, innkalt av Benedikt XVI.

En melding fra Vatikanets pressekontor torsdag forklarte at møtet siktet på å "analysere situasjonen som er skapt ved erkebiskop Emmanuel Milingos ulydighet."

Milingo (76), pensjonert erkebiskop av Lusaka, Zambia, ordinerte fire gifte biskoper den 24. september, uten samtykke fra paven, noe som medfører automatisk ekskommunikasjon. Han har tidligere inngått et sivilt ekteskap og leder nå en kampanje for gifte prester i Kirken.

I følge data fra Kongregasjonen for kleresiet, forlater hvert år ca. 1000 prester sitt embede.

Kongregasjonen har også publisert data for prester som har vendt tilbake til prestelig tjeneste fra 1970 til 1995. Disse går gjennom en streng prosedyre, der en og en sak behandles. Antallet slike saker varierer sterkt fra år til år. Til sammen 9551 menn returnerte til det prestelige embede i denne perioden.

Zenit (11. november 2006)

av Webmaster publisert 17.11.2006, sist endret 17.11.2006 - 14:14