Rapport fra årets prestemøte på Mariaholm

4.-7. oktober ble det årlige prestemøtet avholdt på Mariaholm skolesenter. I år som i fjor var også prestene fra Trondheim stift tilstede sammen prestene fra Oslo katolske bispedømme.

Årets tema var overgrepssaker i Den katolske kirke. For å belyse temaet hadde presterådet invitert Elisabeth Thorp fra stiftelsen Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, og Tormod Kleiven som har doktorgrad fra Det teologiske menighetsfakultet på dette feltet. I tillegg orienterte Rønnuag Aaberg Andresen, leder i bispedømmets fagetiske råd, om deres arbeid, og biskop Bernt Eidsvig informerte om den såkalte "Müller-saken".

Under møtet ble det også avholdt valg til prestenes representanter i Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme. Følgende ble valgt: p. Paul Y (med p. Peter Van som personlig vara), p. Ragnar Leer Salvesen (med p. Frode Eikenes som personlig vara), og diakon Henrik von Achen (med p. Luong Lam Cong som personlig vara).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. oktober 2010)

av Webmaster publisert 15.10.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59