Liturgikommisjonens mandat forlenget

På sitt møte 27. januar i år besluttet Norsk katolsk bisperåd å forlenge Liturgikommisjonens mandatstid frem til 31. desember 2015. Liturgikommisjonen er en av de nasjonale kommisjoner i Kirken i Norge og består av 

biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg. (formann)

msgr. Torbjørn Olsen (vise-formann)

p. Ragnar Leer-SalvesenOle Martin Stamnestrø(sekretariat)

p. Miroslaw Ksiazek MSF, Kristin Heffermehl, Sigurd Hareide, Arne Berggren, p. Frode Eikenes, p. Johannes Hung, Ulf Schanke (medlemmer)

sr. Ragnhild M. Bjelland OP (fra 15. februar 2011)

Kjetil Bang-Hansen, Nils Heyerdahl, Heidi H. Øyma (medlemmer, utnevnt 14. februar 2014).