Katolske skoler

Skoleråd:
Anne-Rigmor Stock Evje (fra 15. april 2020)
Pedagogisk rådgiver:
Birgith Kalve (fra 1. august 2020, 80% stilling)
Organisasjonsrådgiver:
Philip Pettersen (fra 1. august 2023)
Adresse:
Telefon skole(at)katolsk(dot)no
Adresse Akersveien 5, 0177 Oslo
Telefon 23 21 95 00 (sentralbord); 23 21 95 57 (direkte); 454 07 409 (mobil)

Barne- og ungdomsskoler:

Gymnas:

Presteseminar:


Lenker


Læreplaner for alle de katolske skolene i Norge 

De katolske skolene i Norge har en egen Overordnet del som er et tillegg til den overordnede del av den offentlige læreplanen LK20, og ikke en erstatning for denne. I de katolske skolene i Norge skal den overordnede delen av læreplanen og derved alle fagplanene for de offentlige skolene, leses i lys av denne:

 

OVERORDNET DEL

 

Læreplaner for de katolske grunnskolene i Norge:

KRLE: Gjelder 1. -9. trinn fra og med skoleåret 2020/2021

Katolske KRLE-planer for de katolske grunnskolene – felles for alle skolene:

 

Læreplaner for St. Paul gymnas:

Kristendomsfagene og REL

 


Tilleggsutdanning for lærere som underviser i kristendomsfagene, KRLE og REL:

Folderen viser en kortfattet oversikt som tar utgangspunkt i en realitet som de katolske skolene står overfor med stor spredning i kompetanse for lærere som underviser i kristendom.

Oversikten som her presenteres, tar utgangspunkt i en realitet som de katolske skolene står overfor, med stor spredning i kompetanse blant lærere som underviser i kristendomsfagene (KRLE, Kristendom, Religion og etikk). 


Dokumenter:

Instruks fra Utdanningskongregasjonen

Dokumenter fra det 2. Vatikankonsil 

 • Lumen Gentium, Dogmatisk konstitusjon OM KIRKEN.
 • Dei Verbum, Dogmatisk konstitusjon om DEN GUDDOMMELIGE ÅPENBARING
 • Gaudium et Spes, Pastoral konstitusjon om KIRKEN I DEN MODERNE VERDEN
 • Gravissimus Educationis, Erklæringen om DEN KRISTNE OPPDRAGELSE
 • Apostolicam Actuosiatem, Dekret om LEKFOLKETS APOSTOLA
 • Fratelli tutti, encyklika, BRØDRE (ALLE) SAMMEN
 • Laudato Sí, encyklikaLOVET VÆRE DU

Postkonsiliære dokumenter

 • General Cathecetical Directory, 1971
 • Den katolske skole, 1977, norsk utgave 1994
 • Familiaris Consortio, apostolisk skrivelse fra pave Johannes Paul II 1981 (Dansk utgave 1983; Fællesskabet i familien)
 • Lay Catholics in Schools: Witness to Faith, Rome 1983
 • Den katolske Kirkes katekisme, 1993, norsk utgave 1994

Dokumentet Stillingsbeskrivelse for skoleprester ved katolske skoler i Norge

Stikkordsmessig stillingsbeskrivelse: Skolepresten skal være en del av skolens ledelse og en tydelig identitetsbærer i skolen / Skolepresten har hovedansvar for skolens liturgiske liv / Skolepresten er skolens sjelesørger / Skolepresten skal være proaktiv i skolens sosiale miljø / Skolepresten er brobygger til menigheten / Skolepresten bør delta i skolens undervisning som lærer / Samarbeid mellom skoleprestene, med biskopen, skoleråden, rektorene

Dokumentet Educating today and tomorrow: A renewing passion

Utgitt av Den hellige kongregasjon for katolsk utdannelse 2014.

Dokumentet Educating to Intercultural Dialogue in Catholic Schools: Living in Harmony for a Civilization of Love

Utgitt av Den hellige kongregasjon for katolsk utdannelse 2013.

Dokumentet Fellesskap i utdanningen ved katolske skoler

Utgitt av Den hellige kongregasjon for katolsk utdannelse, november 2007. Norsk oversettelse.

Dokumentet Den katolske skole ved terskelen til et nytt årtusen

Utgitt av Den hellige kongregasjon for katolsk utdannelse, Roma 1997

Dokumentet The Religious Dimension of Education in a Catholic School: Guidelines for Reflection and Renewal

Utgitt av Den hellige kongregasjon for katolsk utdannelse, Roma 1988

Dokumentet Den katolske skole

Utgitt av Den hellige kongregasjon for katolsk utdannelse, Roma 1977

Hovedprinsippene i katolsk friskoletenkning

Av rektor Gjermund Høgh, St. Paul skole, Bergen, august 1998.

Gravissimum educationis

Erklæring: "Om den kristne oppdragelse", vedtatt av Det annet Vatikankonsil og stadfestet av pave Paul VI 28. oktober 1965

Tale

Pave Johannes Pauls IIs tale til den europeiske komiteen for katolsk utdanning (CEEC) 28. april 2001


Fagressurser KRLE:

Lærerens bok 1-2

Veien, sannheten og livet – læreverk i kristendom for de katolske skolene (2013)

application/pdf Lærerens bok 1-2.pdf — 3776 KB

Lærerens bok 3

Veien, sannheten og livet – læreverk i kristendom for de katolske skolene (2013)

application/pdf Lærerens bok 3.pdf — 1471 KB

Lærerens bok 4

Veien, sannheten og livet – læreverk i kristendom for de katolske skolene (2013)

application/pdf Lærerens bok 4.pdf — 3814 KB

Gjelder gammelt planverk for KRL(E) faget:

Fra St. Olav tidsskrift nr. 10-2000 sakser vi to artikler som har med skolenes kristendomsundervisning å gjøre:

Oddmund Berg: Om de katolske skolene og KRL-faget

Torvild Oftestad: KRL-faget, en vurdering fra Det kateketiske senter

av Webmaster publisert 10.07.2009, sist endret 29.06.2023 - 21:38