Pave Johannes Paul II - ett steg nærmere saligkåring

Pave Johannes Paul II (1920-2005)

 Se også:

Den 2. april var tusenvis av troende - blant annet 2500 fra Polen - samlet i Laterankirken i Roma til messen som markerte avslutningen av første steg mot saligkåring av pave Johannes Paul II. Seremonien i Romas domkirke markerte den formelle avslutningen av den bispedømmebaserte granskningen av pave Johannes Paul IIs liv og virke. Resultatet av granskningen leveres nå til Kongregasjonen for Helligkåringer i Vatikanet.

Kardinal Camillo Ruini, generalvikar i bispedømmet Roma, presiderte ved messen, som ble feiret på dagen to år etter Johannes Paul IIs død. I sin preken reflekterte kardinalen over den avdøde pavens liv og sa: "Alle som kjente ham, enten på nært hold eller på avstand, ble slått over hans menneskelige dybde, av hans helhetlige personlighet. Enda mer opplysende er imidlertid det faktum at en slik sann menneskelighet til syvende og sist henger sammen med hans gudsforhold, med andre ord med hans fromhet."

Bispedømmefasen av granskningen av Johannes Paul IIs liv og dyder ble åpnet i juni 2005, etter at pave Benedikt XVI la til side kravet om at det må gå minst fem år etter at en kandidat er død før man kan starte en saligkåringsprosess. Godt over 100 vitner har bidratt til bispedømmegranskningen, mens teologer har finlest den avdøde pavens svært store skriftlige samling.

Tidligere samme dag feiret kardinal Stanislaw Dziwisz av Krakow, Johannes Paul IIs privatsekretær gjennom mange år, messe ved pavens grav i Peterskirkens krypt. Flere andre polske geistlige var koncelebranter, deriblandt kardinal Franciszek Macharski, som etterfulgte den avdøde paven som erkebiskop av Krakow, kardinal Henryk Gulbinowicz og biskop Tadeusz Pieronek. Blandt de tilstedeværende ved morgenmessen var også Hanna Suchocka, den polske ambassadør til Den hellige stol, Arturo Mari, pavelig fotograf, og Renato Buzzonetti, den avdøde pavens personlige lege. I sin tale påpekte kardinal Dziwisz at "Guds folk tydelig anerkjenner" pave Johannes Paul II som hellig.

I et nylig TV-intervju avslørte kardinal Camillo Ruini at en mengde kardinaler som deltok i konklavet i 2005 underskrev en anmodning om at den fremtidige paven, uansett hvem det måtte bli, umiddelbart burde åpne prosess for kanonisering av Johannes Paul II - noe pave Benedikt XVI jo gjorde. Presidenten for Kongregasjonen for Helligkåringer ønsker imidlertid at granskningen bør være fullstendig og nøye. Kardinal José Saraiva Martins sa: "Dersom jeg var Johannes Paul II, ville jeg ha ønsket en skikkelig kanoniseringsprosess. Jeg vet at det er noen som sier: Gjør ham til helgen med en gang. Jeg tror imidlertid at Johannes Paul heller ville ha ønsket en grundig prosess, slik at de som om 10, 20 eller 100 år ønsker å finne ut av hvem pave Johannes Paul II virkelig var, kan gå i arkivene, finne alle nødvendige dokumenter og til fulle forstå hans storhet."

I mellomtiden har den polske avisen Rzeczpospolita utført en spørreundersøkelse som viser at mer enn halvparten av befolkningen i pavens hjemland anser årsdagen for pave Johannes Paul IIs død som viktigere enn landets uavhengighetsdag. Majoriteten av respondentene (64%) sier at de har bedt for hans kononisering, og mer enn 1/3 ber ofte om dette. 56% har bedt om hans forbønn, og 25% gjør det ofte.

CWN - Catholic World News; o: kd (3. april 2007)

av Webmaster publisert 03.04.2007, sist endret 03.04.2007 - 11:52