Oslo katolske bispedømme - historikk

Opprettet 29. j uni 1953, tidligere apostolisk Vikariat (10. april1931), tidligere del av Det apostoliske vikariat Norge (11. mars 1892), tidligere Apostolisk Prefektur (17. august 1869), tidligere misjonsområdet "sui iuris" Norge (7. august 1868); tidligere del av Det apostoliske vikariat Sverige fra Kirken igjen ble tillatt i Norge ved kongelig resolusjon 6. mars 1843. Det finnes også en oversikt over den katolske kirkes biskoper i Oslo før reformasjonen.

OverhyrderGeneralvikarer


Overhyrder

1843–1868
Vikar og biskop (1862) Laurentius J. Studach (Ap. vikariat Sverige), født 25.1.1796 i Sveits, titularbiskop av Orthosia (1862)
1869–1887
Prefekt Bernard Bernard, født 21.7.1821 i Frankrike
1887–1922
Prefekt og biskop (1892) Johannes Olaf Fallize, født 9.11.1844 i Luxembourg, titularbiskop av Elusa 1892
1922–1928
Biskop dr. Johannes Smit, født 19.2.1883 i Nederland, titularbiskop av Paralus 1922
1928–1930
Apostolisk administrator: Olav Offerdahl, født 12.12.1857 i Årdal i Sogn
1930
Biskop: Olav Offerdahl (titularbiskop av Selja)
1930–1932
Apostolisk administrator: Henrik Irgens, født 25.1.1899 i Kristiania
1932–1964
Biskop dr. Jacob Mangers, S.M., født 18.3.1889 i Luxembourg
1964–1983
Biskop John Willem Gran, O.C.S.O., født 5.4.1920 i Bergen, koadjutor-biskop og titularbiskop av Rafia 1962–1964
1983–2005
Biskop dr. Gerhard Schwenzer, SS.CC., født 1.10.1938 i Tyskland, koadjutor-biskop 1981–1983
2005
Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg., født 12.9.1953 på Rjukan

Generalvikarer

Under biskop John Willem Gran (1964–1983)

1964–1973
Msgr. Gustav R.V. Gorissen
1973–1981
Msgr. Franz Josef Fischedick
[Fra 1. september 1980 til 31. august 1981 var det to generalvikarer: Msgr. Fischedick og p. Castricum]
1980–1983
P. Johan C.H. Castricum O.F.M.
[Fra 4. september 1981 til 26. november 1983 var det to generalvikarer: P. Castricum og biskop Schwenzer]
1981–1983
Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC.

Under biskop Gerhard Schwenzer (1983–2005)

1983–1999
P. Johan C.H. Castricum O.F.M.
1999–2000
P. Erik Ruud S.M.
2000–2003
P. Ellert Dahl O.P.
2003–2004
P. Lars Frendel OFM
2004–2005
P. Berislav Grgic

Under biskop Bernt Eidsvig (2005– )

2005–2006
P. Berislav Grgic
2006–2010
P. Arne Marco Kirsebom SS.CC.
[Fra 15. februar 2010 til 28. november (1. søndag i advent) 2010 var det to generalvikarer: p. Kirsebom og msgr. Skolik.]
2010–2011
Msgr. Lucjan Skolik
2011–
Msgr. Huynh Tan Hai
av Webmaster publisert 10.02.2010, sist endret 07.08.2012 - 15:49