Pål Bratbak

Pål BratbakP. Pål er på Facebook.

E-post Pal(dot)Bratbak(at)katolsk(dot)no 

BRATBAK, Pål André, født 1978. Født og oppvokst i Oslo, aktiv i St. Hallvard kirke som ministrant og senere kateket for konfirmanter.

Har ved siden av skole og studier vært engasjert i barne- og ungdomsarbeidet i Norges Unge Katolikker på lokalt og sentralt plan. Høsten 2000-våren 2002 har han tatt historie og arkeologi grunnfag ved Universitetet i Tromsø.

Begynte prestestudier for Oslo katolske bispedømme ved Allen Hall i London høsten 2002.

Innsatt som lektor våren 2004 i Allen Hall. Innsatt som akolytt i mai 2005 i Stavanger av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. Mottok ordinasjonskandidaturet 14. august 2006 av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.

1. september 2004 – 1. juli 2005
Ettårig menighetspraksis i St. Svithun menighet i Stavanger
1. juli 2005 – 1. juli 2006
Studier ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma
20. august 200610. august 2008
Formann i PSP (Pro Scandiæ Populis)
5. januar 2008
Diakonviet i St. Olav domkirke, Oslo (se en bildekarusell)
28. juni 2008
Presteviet i Ris kirke, Oslo (se en bildekarusell)
15. august 20081. september 2010
Prefekt ved St. Eystein presteseminar
15. august 20084. april 2010
Kapellan på Lillehammer (50% stilling)
15. august 2008
Pressekontakt ved informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme (50% stilling)
4. april 20101. september 2011
Sogneadministrator på Lillehammer (50% stilling)
1. september 2010 – 1. september 2013
Viserektor ved St. Eystein presteseminar
1. september 20111. september 2013
Biskoppelig kapellan i Oslo katolske bispedømme
1. september 2011 – 21. oktober 2021
Sekretær i Norsk katolsk bisperåd
18. oktober 2012 – 1. september 2020
Medlem av Presterådet i Oslo katolske bispedømme
1. november 2012 – 1. september 2013
Sogneadministrator i Vår Frue menighet, Ålesund
1. september 2013 – 1. september 2020
Sogneprest i St. Olav domkirkemenighet, Oslo
1. september 2013 – 1. september 2020
Rektor i St. Olav domkirke, Oslo
8. september 2017 – 1. september 2020
Medlem av Domkirkerådet i St. Olav domkirke i Oslo
25. oktober 2017 – 9. september 2020
Medlem av Konsultorkollegiet i Oslo katolske bispedømme
25. oktober 2017 – 1. september 2020
Ordstyrer i Presterådet i Oslo katolske bispedømme
29. januar 2018 – 1. september 2020
Biskoppelig vikar for pastoralt arbeide i Oslo katolske bispedømme
1. september 2020 – 1. august 2022
Studiepermisjon
1. august 2022 (innsatt 30. oktober 2022) – 
Sogneprest i St. Svithun menighet, Stavanger
2022
Fullført lisensiatsgrad (STL) i dogmatisk teologi ved Det pavelige universitetet St. Thomas Aquinas (Angelicum) i Roma
1. januar 2023 – 
Medlem av finansrådet i Oslo katolske bispedømme
19. februar 2024
Medlem av Presterådet i Oslo katolske bispedømme
21. februar 2024 –
Medlem av Konsultorkollegiet i Oslo katolske bispedømme

Privat: Adresse  St. Svithuns gate 8, 4005 StavangerTelefon 51 51 70 20, mobil 926 14 590

av Webmaster publisert 01.09.2010, sist endret 21.02.2024 - 18:21