Ekteskapsloven

Om den nye ekteskapsloven og ekteskapsrelaterte spørsmål.

Bakgrunn

Tilføyelsen i ekteskapsloven lyder slik:

Hver av brudefolkene skal hver for seg erklære på ære og samvittighet at ekteskapet blir inngått av egen fri vilje, og at de anerkjenner hverandres like rett til skilsmisse.

Erklæring om frivillighet og lik rett til skilsmisse (4. juli 2003, pressemelding fra Barne- og Familiedepartementet)

Dokumentasjon

 1. Brev til Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomité fra Oslo katolske bispedømme (OKB) (14. juli 2003, skrevet før Den katolske kirke hadde oppdaget at loven var vedtatt)
 2. Brev til Det kongelige barne- og familiedepartement fra Norsk katolsk bisperåd (30. juli 2003)
 3. Ekteskapsblankett C (30. juli 2003)
 4. Åpent brev til Norges Storting og Regjering fra Norges Katolske Kvinneforbund (NKKF): Krav om tilbakekalling av tilføyelse i ekteskapslov (7. september 2003) [svarbrev: se punkt 11 nedenfor]
 5. Brev til Stortinget, Stortingets president, Regjeringen og Statsministeren fra de katolske medlemmer av Samarbeidsrådet for tro og livssyn i Norge (17. september 2003) [svarbrev: se punkt 12 nedenfor]
 6. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn: Uttalelse vedr. Innst.O.nr. 132 (2002-2003) om Tiltak for å sikre kjønnenes like formelle rett til skilsmisse (29. september 2003)
 7. Utredning av Berit Thorbjørnsrud (1. amanuensis v/ Institutt for kulturstudier, UiO) på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet v/Innvandringsavdelingen: Det muliges kunst - En utredning om mulige tiltak for å sikre alle "like, religiøse som lovmessige retter til skilsmisse" (7. oktober 2003)
 8. Justisdepartementets vurdering av de juridiske sidene ved forslaget om lik rett til skilsmisse som betingelse for familiegjenforening (17. juni 2003 - offentliggjort i november).
 9. Utredning av Marius Emberland (1. amanuensis v/ Norsk Senter for Menneskerettigheter, UiO) på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet v/Innvandringsavdelingen: Om menneskerettighetsperspektivet og Norges internasjonale forpliktelser (15. juli 2003 - offentliggjort i november 2003)
 10. Høringsbrev om vilkår for familiegjenforening - forslag til endringer i utlendingsforskriften (19. desember 2003, Oslo katolske bispedømme)
 11. Avskrift av svarbrev fra Barne- og familiedepartementet til NKKF vedrørende deres henvendelse 7. september 2003 (3. februar 2004)
 12. Avskrift av svarbrev fra Barne- og familiedepartementet til OKB vedrørende deres henvendelse 17. september 2003 (3. februar 2004)

Du kan RSS abonnere på nyhetsmeldinger.


23.10.2014
Famlande sanning?

av Mats Tande publisert 23.02.2011, sist endret 15.12.2015 - 12:30